معاون پژوهش مدرسه ریحانه الرسول (س) نورآباد از برگزاری جلسه دفاعیه در این مدرسه خبر داد .

جلسه دفاع از پايان نامه خانم «سميه جوادي رونيزي » يكي از طلاب حضوري سطح 3در محل موسسه آموزش عالي حوزوي ريحانه النبي (س) شهر شيراز برگزار شد .

جلسه دفاع از پايان نامه خانم « طيبه حسني » يكي از طلاب حضوري سطح 3در مركز مديريت حوزه علميه خواهران استان فارس برگزار شد .

جلسه دفاع از تحقیق پایانی طلاب مدرسه علمیه زینبیه ایوانغرب برگزار گردید.

تفسير و علوم قرآن

893

فقه و اصول

489

تاريخ

22

فلسفه

54

كلام

125

ادبيات عرب

14