اخبار - دفاعيات

 • خوزستان جلسه دفاعیه مرکز تخصی فقه و اصول امام هادی(علیه السلام) شوشتر

  خوزستان جلسه دفاعیه مرکز تخصی فقه و اصول امام هادی(علیه السلام) شوشتر

  1399/04/11
  جلسه دفاعیه خانم فاطمه حلاج شوشتری طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علو قرآن در مرکز تخصصی امام هادی(علیه السلام) شوشتر با موضوع " راهکارهای حل بحران در دوره معاصر از دیدگاه آیات و روایات" در 9/4/1399 تاریخ برگزار گردید.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زهرا ولی زاده ایلار

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زهرا ولی زاده ایلار

  1399/04/10
  ششصد و بیست و هشتمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با دو استان اردبیل و آذربایجان شرقی (مدرسه حضرت ولیعصر شهرستان بناب) برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « زهرا ولی زاده ایلار» از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی عنوان « بررسی اسباب نزول آیات فضائل اهل بیت در منابع اهل سنت » در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم رقیبه نمازی زاده

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم رقیبه نمازی زاده

  1399/04/10
  ششصد و بیست و هفتمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان اردبیل برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « رقیبه نمازی زاده » از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول عنوان « مبانی و قلمرو قاعده دفع افسد به فاسد در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران» امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم نفیسه قربان پور

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم نفیسه قربان پور

  1399/04/10
  ششصد و بیست و ششمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان گلستان برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « نفیسه قربان پور » از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول عنوان « پوشش زن از دیدگاه فریقین» در صورت انجام اصلاحات امتیاز خیلی خوب را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فروغ خیاطی

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فروغ خیاطی

  1399/04/10
  ششصد و بیست و پنجمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان خراسان رضوی برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « فروغ خیاطی» از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان « بررسی تطبیقی قوامیت مرد بر اساس آیه 34 سوره نساء در تفاسیر معاصر فریقین» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زهرا ملاشاهی

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زهرا ملاشاهی

  1399/04/10
  ششصد و بیست و چهارمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان مازندران برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « زهرا ملاشاهی » از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان « انحراف اقتصادی در مصرف و راههای مقابله با آن از منظر آیات و روایات» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فهیمه کرم نیا جولندان

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فهیمه کرم نیا جولندان

  1399/04/10
  ششصد و بیست و سومین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان گیلان برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « فهیمه کرم نیا جولندان » از طلاب سطح سه رشته تاریخ اسلام با عنوان « نقش پرچم و پرچمدار در جنگ های امام علی(ع) و حسنین(ع) » در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم ربابه حیدری

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم ربابه حیدری

  1399/04/10
  ششصد و بیست و دومین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « ربابه حیدری » از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان « نقش اعتقادات و اعمال در مواقف قیامت با تأکید بر تفسیر المیزان و تفسیر کبیر» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم ربابه حسینی خبیصی زاده

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم ربابه حسینی خبیصی زاده

  1399/04/10
  ششصد و بیست و یکمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان کرمان برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « ربابه حسینی خبیصی زاده » از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان « بررسی عوامل انحطاط قوم نوح از دیدگاه قرآن» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فهیمه چنگایی

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فهیمه چنگایی

  1399/04/10
  ششصد و بیستمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان لرستان برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « فهیمه چنگایی » از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان « بررسی تطبیقی حجاب و عفاف در ادیان ابراهیمی و قران کریم» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.