نشریات علمی پژوهشی مدارس

شناسه نوشته : 9112

1392/10/17

تعداد بازدید : 1067

نشریات علمی پژوهشی مدارس
 
 
ردیف
نام نشریه
نوع نشریه
صاحب امتیاز
مدیر مسئول
1
سدید
دو فصلنامه علمی تخصصی
مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان آذربایجان شرقی
سید ضیاءالدین علیا نسب
2
ره آورد پژوهش
فصلنامه پژوهشی
مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (س) کنگان
محمود محمودی
3
کاوش
پژوهشی
مدرسه علمیه حضرت فاطمه (س) سقز
لیلا راثی
4
اندیشه
گاهنامه پژوهشی
مدرسه علمیه معصومیه (س) فهرج
فاطمه پورعلی آبادی
5
شمیم نرجس
فصلنامه پژوهشی
مدرسه علمیه نرجسیه(س) سیرجان
حمیده پاریزدخت
6
کوثر
فصلنامه علمی
مکتب کوثر کاشان
عالیه سادات یثریی