به گزارش پایگاه خبری- اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (س) گنبد کاووس نشست علمی با محوریت « شبهه شناسی» را با حضور « حسن جعفری» در جمع طلاب این مدرسه برگزار کرد.

برگزاری جلسه دفاعيه پايان نامه

بازدید علمی از دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان گلستان در تاریخ 19/7/97 و 21/7/97

برگزاری جلسه دفاعيه پايان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم فاطمه شریف زاده لتحری از طلاب استان اصفهان الحاقی قم برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم معصومه فتحی از طلاب استان کرمان برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم زهره کفاشی از طلاب استان سیستان بلوچستان برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم مرضیه فامیل مداحیان از طلاب استان همدان برگزار شد.