لیست پایگاه های مراکز آموزش عالی حوزوی و مراکز تخصصی حوزه های علمیه خواهران سرار کشور

شناسه محتوا : 29897

1398/04/01

تعداد بازدید : 366

 

 

لیست پایگاه های پژوهشی مؤسسات آموزش عالی حوزوی و مراکز تخصصی بر اساس استان ها

1 آذر بایجان شرقی آماده بهره برداری
1  مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه الزهرا علیها السلام خسرو شاه آماده بهره برداری
2  مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه الزهرا علیها السلام مرند درحال بررسی
3  مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا علیها السلام تبریز آماده بهره برداری
2 اردبیل آماده بهره برداری
4  مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت ولی عصر(عج) گرمی آماده بهره برداری
5  مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت رسول اکرم (ص) اردبیل آماده بهره برداری
3 اصفهان آماده بهره برداری
6  مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه الزهرا علیها السلام  اصفهان آماده بهره برداری
7   مؤسسه آموزش عالی حوزوی اصفهان فاطمه الزهرا خمینی شهر آماده بهره برداری
8  مؤسسه آموزش عالی حوزوی نرجس خاتون علیها السلام شاهین شهر آماده بهره برداری
9  مؤسسه آموزش عالی حوزوی ام الاتمه علیها السلام نجف آباد آماده بهره برداری
10  مؤسسه آموزش عالی حوزوی  النفیسه اصفهان آماده بهره برداری
11  مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین اصفهان آماده بهره برداری
4 البرز آماده بهره برداری
12  مؤسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه کرج آماده بهره برداری
5 بوشهر آماده بهره برداری
13  مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه بوشهر آماده بهره برداری
6 تهران آماده بهره برداری
14  مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر تهران آماده بهره برداری
15  مرکز تخصصی امام حسن مجتبی علیه السلام تهران آماده بهره برداری
16  مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت فاطمه علیها السلام تهران آماده بهره برداری
17  مرکز تخصصی فقه و اصول قبا تهران آماده بهره برداری
18  مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم علیه السلام ری آماده بهره برداری
19  مؤسسه آموزش عالی حوزوی قاسم ابن الحسن علیه السلام تهران آماده بهره برداری
7 چهار محال و بهتیاری آماده بهره برداری
20  مرکز تخصصی معصومیه شهر کرد آماده بهره برداری
8 خوزستان آماده بهره برداری
21  مؤسسه آموزش عالی حوزوی  الزهرا علیها السلام اهواز آماده بهره برداری
22  مرکز تخصصی فقه و اصول امام هادی علیه السلام شوشتر آماده بهره برداری
23  مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی الزهرا علیها السلام  دزفول آماده بهره برداری
24  مركز تخصصي امام خميني (ره) رشته تفسير و علوم قرآني بندر امام خميني (ره) آماده بهره برداری
9 زنجان آماده بهره برداری
25  مؤسسه آموزش عالی حوزوی  نورالزهرا علیها السلام زنجان آماده بهره برداری
10 فارس آماده بهره برداری
26  مؤسسه آموزشی عالی حوزوی ریحانه النبی علیها السلام  شیراز آماده بهره برداری
27 مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت نرگس علیها السلام جهرم  درحال بررسی
11 قزوین آماده بهره برداری
28  مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین آماده بهره برداری
12 قم آماده بهره برداری
29  مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه قم آماده بهره برداری
30  مرکز تخصصی تربیت مدرس صدیقه کبری  علیها السلام قم آماده بهره برداری
13 کردستان آماده بهره برداری
31 مرکز تخصصی الزهراء علیها السلام قروه درحال بررسی
32  مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا علیها السلام بیجار آماده بهره برداری
14 کرمان آماده بهره برداری
33  مؤسسه آموزش عالی حوزوی  حضرت زینب کبری علیها السلام رفسنجان آماده بهره برداری
34  مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه کرمان آماده بهره برداری
15 کرمانشاه آماده بهره برداری
35  مركز تخصصي تفسير وعلوم قرآن حضرت وليعصر عج کرمانشاه آماده بهره برداری
16 گلستان آماده بهره برداری
36  مؤسسه آموزش عالی حوزوی  الزهر علیها السلام  گرگان آماده بهره برداری
17 گیلان آماده بهره برداری
37  مرکز تخصصی ریحانه النبی علیها السلام رشت آماده بهره برداری
38 مرکز تخصصی فاطمیه رشت درحال بررسی
18 لرستان آماده بهره برداری
39  مؤسسه آموزش عالی حوزوی  زینبیه خرم آباد آماده بهره برداری
40  مؤسسه آموزش عالی حوزوی خدیجه کبری علیها السلام دورود آماده بهره برداری
19 مازندران آماده بهره برداری
41  مرکز تخصصی کلام نورالزهرا علیها السلام ساری ماده بهره برداری
42  مرکز تخصصی فقه و اصول زینب کبری علیها السلام   تنکابن ماده بهره برداری
43  مرکزتخصصی تفسیروعلوم قرآنی ریحانه الرسول علیها السلام جویبار ماده بهره برداری
44  مؤسسه آموزش عالی  حوزوی الزهرعلیها السلام بابل ماده بهره برداری
20 مرکزی آماده بهره برداری
45  مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی علیها السلام اراک آماده بهره برداری
46  مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه الرسول علیها السلام ساوه درحال بررسی
21 هرمزگان آماده بهره برداری
47  مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه معصومه علیها السلام بندرعباس آماده بهره برداری
22 همدان آماده بهره برداری
48  مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک همدان آماده بهره برداری
23 یزد آماده بهره برداری
49  مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین علیه السلام یزد آماده بهره برداری
50  مرکز تخصصی فقه و اصول فاطمه الزهرا علیها السلام اردکان آماده بهره برداری
51  مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت زهرا علیها السلام میید آماده بهره برداری
52  مرکز آموزش های غیر حضوری آماده بهره برداری
24 سمنان آماده بهره برداری
53      مؤسسه آموزش عالی حوزوی عصمتیه سمنان در دست اقدام
54 مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه دامغان در دست اقدام
55 مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام جعفر صادق ع شاهرود در دست اقدام