استان-چهار-محال | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
  • گفتگو با معاون پژوهش حوزه های علیمه در خصوص مدرسه محوری و اجلاس مدیران


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳