r ادارات معاونت پژوهشl

         

r لينك هاي مفيدl

پايان نامه با گرايش تفسير و علوم قرآن

9

پايان نامه با گرايش فقه و اصول

6

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم فاطمه تسنیمی از طلاب استان قزوین برگزار گردید.

به همت معاون پژوهش مدرسه علمیه کوثر فرایند فارغ التحصیلی طلاب این مدرسه مجدانه پیگیری شد و جلسات دفاعیه طلاب برگزار شد.

جلسه دفاعیه سرکارخانم ساره شیخی از طلاب سطح سه گرایش تفسیر با عنوان «ویژگیهای عاطفی احساسی شخصیت سالم از منظر قرآن» برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم ساره شیخی از طلاب استان قزوین برگزار گردید.

گروهی از طلاب مدرسه علمیه زینبیه آبیک با نویسنده و فعال فرهنگی پژوهشی خانم شکوریان فرد دیدار کردند.

کرسی آزاد اندیشی با عنوان «برابری جنسیتی و اشکالات آن» در مدرسه علمیه کوثر قزوین برگزار شد.

اردوی یک روزه شرکت در کارگاه مباهله توسط موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین برگزار شد.

بازدید از کتابخانه تخصصی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) با حضور 26 نفر از طلاب و اساتید و کادر مدرسه ایمانیه انجام گرفت.

25 نفر از طلاب مدرسه ایمانیه در پانزدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت شرکت کردند.

r همايش هاي مشاركتيl


نشانی پستی: قم،بلوارامين،كوچه ۵۱ مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳