r ادارات معاونت پژوهشl

         

r لينك هاي مفيدl

پايان نامه با گرايش تفسير و علوم قرآن

9

پايان نامه با گرايش فقه و اصول

6

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم فاطمه تسنیمی از طلاب استان قزوین برگزار گردید.

به همت معاون پژوهش مدرسه علمیه کوثر فرایند فارغ التحصیلی طلاب این مدرسه مجدانه پیگیری شد و جلسات دفاعیه طلاب برگزار شد.

جلسه دفاعیه سرکارخانم ساره شیخی از طلاب سطح سه گرایش تفسیر با عنوان «ویژگیهای عاطفی احساسی شخصیت سالم از منظر قرآن» برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم ساره شیخی از طلاب استان قزوین برگزار گردید.

به گزارش معاونت پزوهش حوزه علمیه خواهران استان قزوین، جلسه دفاعیه سرکارخانم زهره کریمی زرندی از طلاب سطح سه گرایش تفسیر و علوم قرانی در این مدیریت بصورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.

گروهی از طلاب مدرسه علمیه زینبیه آبیک با نویسنده و فعال فرهنگی پژوهشی خانم شکوریان فرد دیدار کردند.

کرسی آزاد اندیشی با عنوان «برابری جنسیتی و اشکالات آن» در مدرسه علمیه کوثر قزوین برگزار شد.

اردوی یک روزه شرکت در کارگاه مباهله توسط موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین برگزار شد.

بازدید از کتابخانه تخصصی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) با حضور 26 نفر از طلاب و اساتید و کادر مدرسه ایمانیه انجام گرفت.

25 نفر از طلاب مدرسه ایمانیه در پانزدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت شرکت کردند.

فاز دوم کارگاه مقاله نویسی پایانی برای دو گروه از طلاب ورودی سال 1391 و 1392 در مدرسه علمیه کوثر قزوین برگزار شد.

جلسه اوّل کارگاه مقاله‌نویسی پایانی برای دو گروه از طلاب ورودی سال 1391 و 1392 در مدرسه علمیه کوثر قزوین برگزار شد.

معاونت پژوهش مدرسه علمیه کوثر قزوین جهت زمینه‌سازی برای حضور کیفی طلاب این مدرسه در جشنواره پیمایشی رشد، برگزار کرد.

r همايش هاي مشاركتيl


نشانی پستی: قم،بلوارامين،كوچه ۵۱ مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳