فقه شيعه براي حضور زنان در اجتماع حكم ممنوع، واجب، جواز دارد.وبراي اين حضور از ديدگاه اسلام ملاك ها وشاخص هايي وجود دارد كه آن ها را مي توان به عفت در نگاه،عفت دركلام وعفت دررفتارخلاصه نمود. ازجمله شاخص هاي حضورزنان نيز مي توان به برنامه ريزي مطابق بافرهنگ وارزش ديني،تناسب شغل باويژگي زنانه،تعارض نداشتن با حقوق همسري و مادري و......... اشاره كرد. حضور زن در جامعه همراه با آسيب هايي به خود زنان، فرزندان و همسران آن ها مي باشد.كه از جملهمي توان به صدمات جسمي،روحي، خستگي مضاعف، سست شدن كانون خانواده، و...ازآثار فردي اشتغال زنان است وآزار و اذيت جنسي، كاهش جمعيت، بيكاري مردان و بالا رفتن سن ازدواج كه از آثار اجتماعي اشتغال زنان است، مي باشد در مقابل براي اين حضور آثار مثبتي همچون حفظ نشاط، افزايش اعتماد به نفس، افزايش سطح آگاهي اجتماعي، رسيدن سريع فرزندان به استقلال، پر شدن اوقات فراغت و ..... نام برد. جامعه شناسان براي حضور زنان ملاك هايي چون شغل زنان همسو نقش مادري و همسري، تناسب با ويژگي هاي جسمي و روحي، عدم كار سنگين،بدست آوردن تجربه از شغل، دوست داشتن كار ومحيط كار سالم مي¬باشد وبه اعمال قوانين حمايتي، دستمزد برابرو............به عنوان شاخص ها اشاره كرد. كليد واژه: ملاك حضور زنان، شاخص حضور زنان، حضور زن در جامعه، جامعه شناسي حضور زنان.

بنابراين اگر زوجين قرآن وروايات را در عرصه هاي مختلف سرلوحۀ زندگي خود قرار دهند نه تنها از مشكلات مابين آنها كاسته و به مرور از بين خواهد رفت بلكه آمار طلاق نيز سير نزولي پيدا كرده و به پيشرفت وسعادت دنيا و آخرت خواهند رسيد. خانواده¬كانوني¬است¬كه¬براي¬حفظ¬حرمت¬وكرامت¬انساني¬وتأمين¬سلامت¬جسماني¬و¬رواني¬او¬شكل ميگيرد. قوام¬خانواده به منظورتأمين¬محيطي¬سالم براي¬زيستن¬انسانهاضرورتي¬انكارناپذيراست. هرچه قدرروابط¬بين¬همسران بهترباشدزندگي¬محكمترميگردد. درميان¬روابطي¬كه¬دربين¬زوجين-شكل¬مي¬گيرد روابط¬عاطفي¬مهمترين¬روابط¬است. هرچه قدر روابط ميان همسران از استحكام بيشتري برخوردار باشد، خانواده و جا¬معه نيز از استحكام و قدرت بيشتري برخوردار خواهند بود. در تحقيق پيش رو با روش توصيفي_تحليلي، عوامل تحكيم همانند: آگاهي و توجه به تفاوتهاي زن ومرد، رفق و مدارا، هديه دادن و... و موانع آن همانند: ضعف باورهاي ديني، عيب جويي، نبود فرزند، فقر و... مورد بررسي قرارگرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه شناخت زوجين نسبت به عوامل و موانع مخدوش كنندۀ روابط عاطفي، نقش به سزايي در رسيدن به استحكام بخشي روابط مابين و آرامش وموفقيت محيط خانه وجامعه دارد واز معضلات و ناهنجاريهاي خانواده و اجتماع جلوگيري مي كند. بنابراين اگر زوجين قرآن وروايات را در عرصه هاي مختلف سرلوحۀ زندگي خود قرار دهند نه تنها از مشكلات مابين آنها كاسته و به مرور از بين خواهد رفت بلكه آمار طلاق نيز سير نزولي پيدا كرده و به پيشرفت وسعادت دنيا و آخرت خواهند رسيد.

براي شناخت هر انديشه يا مكتبي مهمترين گام، بازشناسي شاخصه هاي اصلي آن مكتب است. مكتب اصولي يا به تعبير عربي خود شهيد صدر( المدرسه الاصوليه) را مي توان بر اساس ميزان نو آفريني و تحول در ساختارهاي مبنايي بازگشايي باب ها و عناوين جديد در آن علم ، ارائه تفسيرهاي نوين از مسائل كهنه در علم مورد بحث ، ابتكار اصطلاحات كاملا بي سابقه و در واقع بن مايه هاي اصلي كه از رهگذر آنها مي توان يك انديشه يا مكتبي را از ديگري متمايز دانست، مورد ارزيابي قرار داد.شايد اين نكته هويدا باشد كه نبوغ مكتب داران سهم بسيار بالايي در فرآيند مكتب سازي در هر علمي از علوم از جمله علم اصول دارا مي باشد. نبوغ شهيد صدر و تلاش بي دريغ وي همانگونه كه گذشت در ايجاد رويكرد نوآورانه در شكيل گيري مكتب اصولي مخصوص وي تاثير بسزايي دارد.مكتب اصولي شهيد صدر داراي هشت شاخه اصلي مي باشد كه عبارتند از: 1 ساختار آفريني 2 عنوان بندي 3 نظريه پردازي 4 ريشه يابي 5 بازآفريني 6 انسجام بخشي 7 تاريخ مندي 8 درسي سازي همچنين كارهاي ابداعي شهيد صدر را مي توان در سه بخش معرفي نمود

از ديدگاه قرآن هدف آفرينش بشر رسيدن او به كمال است كه اين مهم در گرو كسب كرامت به دست ميآيد. انسان استعداد رسيدن به كمالات و مقام خليفه اللهي را دارد كه با تربيت حقيقي او امكانپذير است. خانواده از مهمترين محيطهاي شكوفايي استعدادهاي فرزندان است و روابط والدين با آنها عنصر اساسي رشد و تربيت فرزندان در تمام ابعاد وجودي آنهاست. امروزه يكي از مشكلات خانواده ها در روابط والدين با فرزندان عدم توجه آنها به تربيت و پرورش فرزندان است كه اين امر ناشي از عدم شناخت آنها از جايگاه فرزندان و وظايفشان در برابر آنان است. از اين رو اين پژوهش بر آن است كه با بهره گيري از آيات قرآن كريم و روايات معصومين(ع)، كه مفسر و عدل آيات قرآن هستند، وظايف والدين را در مقابل فرزندان بررسي، و فرمانهايي را استخراج كند كه در كيفيت تربيت فرزند مؤثر است؛ اين فرمانها شامل حقوق واجب و مستحب و حقوق فرزندان بر مادر و حقوق فرزندان بر پدر است كه مراحل پيش از تولد و پس از آن را در بر ميگيرد. از رهيافتهاي مهم اين پژوهش اين است كه با اجراي فرمانهاي الهي كه توسط آيات و روايات متعدد و ائمه معصومين (ع) به ما رسيده است مي‌توان خانواده را براي زن و مرد با آرامش و مودّت و رحمت همراه ساخت و آن‌ها را در جهت تربيت فرزنداني سالم و ساختن جامعه اي سالم ياري داد. اين محبت همراه با اجراي ديگر فرمانهاي الهي موجب استحكام خانواده و كاهش تنشهاي موجود در آن ميشود.

پايان نامه با گرايش فقه و اصول

3

به گزارش روابط عمومی حوزه خواهران خورموج مسابقه دلنوشته ومتن ادبى با موضوع " نمیتوانم نفش بكشم " برگزار می شود.

طرح اصلاح جامعه اسلامی بر مبنای انقلاب فکری از دیدگاه شهید مطهری(ره)

جلسه کارگروه علمی پژوهشی منطقه 1 استان برگزار گردید

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران بوشهر از برگزاری مسابقه پژوهش گروهی رشد میان بانوان طلبه این استان خبر داد.

طرح اصلاح جامعه اسلامی بر مبنای انقلاب فکری از دیدگاه شهید مطهری(ره)

به همت معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران برازجان؛ برنامه مشارکت علمی طلاب مشمول مهارت منبع یابی برگزار شد

نشست علمی ویژه طلاب مشمول طرحنامه نویسی از مهارت های پژوهشگری با عنوان معاد جسمانی یا روحانی در فضای مجازی برگزار گردید.

به همت معاون پژوهش مدرسشه علمیه حضرت رقیه(س) برازجان نشست کتابخوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه فاطمة الزهرا (سلام الله علیها)کنگان

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، صبح امروز مورخ 24 اردیبهشت ماه جلسه دفاع خانم «فاطمه زرین قلم» طلبه سطح سه مدرسه معصومیه (س) بوشهر در سالن جلسات مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار گردید.

جلسه دفاع از تحقیق پایانی سطح 2 سرکار خانم اسماء بحرانی از طلاب استان بوشهر برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم مریم غلامی از طلاب استان بوشهر برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم امینه رضایی از طلاب استان بوشهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) کنگان .

کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی با هدف توانمندی طلاب و تبلیغ طلاب در فضای مجازی برگزار گردید.

این کلاس آموزشی با هدف آشنایی طلاب با انواع مقالات علمی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه فاطمه الزهرا سلا الله علیها کنگان

البرز اصفهان گیلان مازندران اردبیل فارس تهران همدان آذربایجان شرقی مرکزی یزد آذربایجان غربی قم خوزستان بوشهر ایلام قزوین کهکیلویه و بویراحمد کرمان هرمزگان کرمانشاه چهارمحال و بختیاری کردستان گلستان لرستان سمنان زنجان سیستان و بلوچستان

پايگاه هاي پژوهشي مديريت هاي استاني


نشانی پستی: قم،بلوارامين،كوچه ۵۱ مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳