آذر-شرقی | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم زهرا شاهباز برگزار گردید.

برگزاری اولین جلسه رسمی کارگروه پایان نامه ها ی استان آذربایجان شرقی در رشته فقه و اصول

تقدیر از همکار و معاونان پژوهش مدارس علمیه استان آذر شرقی


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳