استان-یزد | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

r اخبار پژوهشی استان یزدl

  • یزد/ گفتگو با معاون پژوهش حوزه های علیمه در خصوص مدرسه محوری و اجلاس مدیران
  • مازندران خبربرگزاری گفتگوی زنده با معاون محترم پژوهش
  • یزد/برنامه ساعات پژوهشی با عنوان آموزه «مهارت استفاده از رایانه»

r بانک آثار فراخوان های پژوهشی استان یزدl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳