کرسی آزاد اندیشی شبکه‌های مجازی؛ تهدید یا فرصت؟ مدرسه علمیه ایمانی تاکستان

شناسه محتوا : 31946

1399/03/18

تعداد بازدید : 582

  • : قزوین
  • : تاکستان
  • : ایمانیه
  • : خانم آقا جان زاده
  • : خانم عبد حسینی
  • : خانم افلاطونی

چکیده دیدگاه ارائه‌کننده
امروزه افراد ناگزیر به استفاده از شبکه های مجازی هستند؛ استفاده از این شبکه ها فواید بسیاری دارد؛ ازجمله اینکه بسیاری از کارها و فعالیت ها در همین شبکه ها انجام می شود، دسترسی به اطلاعات آسان تر و سریع تر است، تعامل و ارتباط با سایر افراد به‌مراتب بیشتر و آسان تر انجام می گیرد؛ از سوی دیگر موجب بهره مندی مساوی افراد از این امکانات شده است؛ به طوری که دسترسی به هر شبکه یا پایگاهی برای همه افراد به طور مساوی امکان پذیر است؛ اما به دلیل وجود برخی از تهدیدها در شبکه های مجازی، استفاده ازاین‌گونه شبکه ها باید همواره بااحتیاط همراه بوده و سعی شود که از فرصت موجود به بهترین شکل ممکن استفاده شود.
چکیده دیدگاه منتقد
شبکه های مجازی فرصت خوبی برای استفاده صحیح و حتی تبلیغ امور دینی است؛ اما ازآنجاکه دشمن امروزه با جنگ نرم و با ابزار فرهنگی سعی در مقابله و دشمنی با اسلام دارد، از شبکه های مجازی به‌عنوان یک ابزار بسیار جذاب در پیشبرد اهداف خود استفاده می کند؛ از سوی دیگر به دلیل ناآگاهی و استفاده نادرست افراد، آسیب‌های آن بیشتر از فرصت ها است؛ ازجمله معایب شبکه های اجتماعی می توان به این موارد اشاره کرد:
1.    تخریب بنیان خانواده؛
2.    بی میلی جوانان به ازدواج به دلیل ورود به شبکه های غیراخلاقی؛
3.    سرد شدن روابط همسران به علت استفاده ناصحیح یا بیش‌ازحد از این شبکه ها؛
4.    اعتیاد به فضای مجازی و توجه ناکافی به فرزندان.
نتایج دیدگاه موافق
مزایای استفاده از شبکه های مجازی عبارتنداز:
1.    انجام بسیاری از کارها و فعالیت ها به‌وسیله شبکه های مجازی؛
2.    دسترسی سریع تر و آسان‌تر به اطلاعات؛
3.    کم شدن هزینه ها به دلیل انجام بسیاری از فعالیت ها در شبکه های مجازی؛
4.    گسترش یافتن و آسان شدن تعامل و ارتباط با سایر افراد؛
5.    بهره مندی مساوی افراد از امکانات موجود و دسترسی مساوی به پایگاه‌ها و شبکه های مختلف.
نتایج دیدگاه مخالف
شبکه های مجازی به دلایل زیر تهدید به شمار می روند:
1.    ابزار دشمن برای مقابله با دین است؛
2.    تخریب بنیان خانواده؛
3.    تمایل نداشتن جوانان به ازدواج به دلیل ورود به شبکه های غیراخلاقی؛
4.    سرد شدن روابط همسران به سبب استفاده ناصحیح یا بیش‌ازحد از این شبکه ها؛
5.    اعتیادآور بودن این شبکه ها؛
6.    دسترسی شرکت های بیگانه به اطلاعات افراد.
جمع¬بندی داور
 استفاده از شبکه های مجازی نه به طور کامل تهدید و نه به طور کامل فرصت به شمار می رود؛ بلکه استفاده صحیح از آن قطعاً فرصت بزرگی حتی برای تبلیغ ارزش های دینی است؛ از سوی دیگر استفاده ناصحیح از آن تهدید بزرگی برای خانواده ها و به ویژه جوانان است که اگر مراقبت نشود و احتیاط-های لازم صورت نگیرد، آسیب های آن بیشتر خواهد بود؛ اما راهکار تبدیل تهدید این شبکه ها به فرصت، مدیریت استفاده از این شبکه ها، تسلط بر هوای نفس، آموزش فرهنگ استفاده از این شبکه ها و به طور ویژه‌راه  اندازی شبکه های جهانی توسط متخصصان و شرکت های داخلی کشور است؛ از سوی دیگر افراد می توانند با تبلیغ گسترده ارزش های دینی و فرهنگی؛ دشمنان اسلام را دررسیدن به اهدافشان ناکام بگذارند.
کلیدواژه ها: فضای مجازی، خانواده، جامعه، جنگ نرم.

 

مطالب مرتبط