اردبيل كرسي آزاد انديشي کنترل موالید

شناسه محتوا : 28770

1397/09/07

تعداد بازدید : 120

  • : اردبيل
  • : اردبيل
  • : الزهراء(س)
  • : طلاب
  • : طلاب
  • : خانم مختاری

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :
آیات و روایات بسیاری وجود دارد که دلالت بر افزایش نسل مسلمانان دارد: سوره کهف آیه46 که فرزندان زینت زندگی دنیوی هستند،انبیاآیه89، انبیا از خداوند ذریه صالح خواستند و مباهات پیامبر(ص) بر زیادی جمعیت امتش وازدواج با زنان زایا و...
واینکه خداوند بندگان خود را خلق کرده و رزق و روزی آنها را نیز تدبیر می کند ، همه چیز در این عالم بر اساس حساب و کتاب است(هودآیه6).نعمتها و خزائن غیب الهی بسیار زیاد است انسان باید با عقل و اعتقاد به رزاقیت خداوند برای کسب روزی خود بر خدا توکل کرده و تلاش کند.همچنین برخی از علما شیعه با دلایل قرآنی مخالف  کنترل جمعیت هستند و آن را نقشه دشمن  و صهیونیسم برای کاهش جمعیت مسلمانان می دانند.

چکیده نظرات استاد منتقد :
در بین مردم بسترسازی فرهنگی برای فرزند داری و تربیت فرزند صالح با توجه به معیارهای اسلامی نهادینه نشده است بنابراین اقدام به فرزند آوری بدون در نظر گرفتن شرایط ، کار صحیحی نیست. همچنین باید بعد از تولد فرزند حمایت مادی و معنوی از او صورت گیرد تا خانواده ها با مشکلات معیشتی مواجه نشوند در صورتیکه چنین نیست. زمانیکه آمار جمعیت زیاد می شود بیکاری بیشتر شده و موجب بزهکاری و افزایش جرائم اجتماعی از جمله دزدی، اعتیاد، فساد و فحشا و ... می شود. و در نهایت افزایش جمعیت خانوار موجب افزایش مشکلات اقتصادی خانواده ها و جامعه از جمله ، تهیه مایحتاج ضروری زندگی: خوراک، پوشاک و مسکن می شود.           

نتایج دیدگاه موافق:
- شواهد قرآنی و روایی بر افزایش نسل و جمعیت
- رزاقیت خداوند
- اعتقاد به نعمتها و خزائن غیب الهی
- نظر برخی علماء و فقها شیعه

نتایج دیدگاه مخالف :
- عدم بسترسازی و آماده سازی فرهنگی در مردم برای فرزندآوری
- عدم حمایت مادی و معنوی بعد از تولد فرزند
- افزایش بیکاری و فقر معیشتی
- افزایش جرائم اجتماعی

 جمع بندی داور :
خداوند رزاق و روزی رسان است ولی باید اسباب نیز فراهم باشد. -اگر شخص در محیط خانواده تربیت صحیحی داشته باشد جامعه نمی تواند موجب انحراف او شود تا اینکه از عوامل بوجودآورنده جرائم اجتماعی (فساد،اعتیادو...)باشد.
- وجود عدم توانایی مالی قشری از جامعه موجب تعمیم این نظریه به سایر اقشار نمی شود و عمده مشکل در فرزندآوری، غلبه فرهنگ غرب و الگوبرداری از سبک زندگی غربی است.
-کنترل جمعیت نیازمند برنامه ریزی فرهنگی،اجتماعی و سیاسی کلانی است که باید توسط مسئولین انجام گیرد تادرصورت اعمال آن مشکلات عدیده بوجود نیاید.
 

مطالب مرتبط