توضیح‏ اجمالی فرم‏های ارزیابی جشنواره علامه حلی

شناسه خبر : 25655

1395/01/26

تعداد بازدید : 605

توضیح‏ اجمالی فرم‏های ارزیابی جشنواره علامه حلی

1.      در مورد معیارهای ظاهری صرف برخورداری از شاخصه های ارزیابی مانند وجود چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه و نتیجه گیری ملاک نیست بلکه باید به درستی و بر اساس قواعد علمی- پژوهشی تدوین شده باشد. منظور از «رعایت ساختار اثر» در معیار اول در همه فرم­های ارزیابی موارد زیر است:

عنوان

ناظر به مسأله‏ی تحقیق و پرسش اصلی باشد

گویا و رسا باشد

طولانی نباشد (3 تا 8 کلمه)

اعم یا اخص از موضوع نباشد

چکیده

به مسأله و سؤال اصلی پژوهش اشاره شود

به­ یافته­های پژوهش اشاره شود

در پایان‏نامه به روش تحقیق اشاره شود

چکیده، فهرست مطالب اثر نباشد

کلید واژه

بر آمده از متن و مرتبط با موضوع اصلی اثر باشد

واژگان، درست و گویا انتخاب شود

اعم از مباحث اثر نباشد

بین 3 تا 7 کلمه باشد

مقدمه

به مسأله تحقیق، سؤال اصلی و سؤال­های فرعی آن اشاره داشته باشد

به فرضیه اصلی و حتی‏الامکان فرضیه رقیب اشاره شود

به روش، پیشینه و ساختار حاکم بر تحقیق اشاره گردد

ارجاع‏دهی

به هر شکلی که باشد قابل قبول است (درون‏متنی، برون‏متنی، زیرنویس یا انتهای اثر)

متن نقل شده متمایز از متن مؤلف باشد

اگر متنی از کسی و یا جائی اخذ شده حتما باید اشاره گردد

نتیجه‏گیری

به پاسخ سؤال اصلی و سؤال‏های فرعی تحقیق اشاره شود

باید به دستاوردها و حاصل پژوهش اشاره گردد

در صورت داشتن نوآوری در اثر، به آن اشاره شود

فهرست منابع

فهرست کاملی از تمام منابعی که در اثر از آنها استفاده شده است را در برگیرد

کامل باشد شامل: اسم کامل نویسنده و اسم کامل اثر و اسم محقق و یا مترجم (در صورتی که تحقیق داشته و یا ترجمه باشد) نام ناشر، نوبت، سال و محل چاپ

ترتیب خاصی در ذکر موارد بالا مورد نظر نمی‏باشد

ضوابط پایان‏نامه‏نویسی

شامل بررسی موارد زیر به صورت کیفی است:

1. بیان مسأله    2. اهمیت و ضرورت تحقیق    3. اهداف پژوهش   4. سؤال اصلی و سؤال‏های فرعی    5. فرضیه     6. پیشینه تحقیق

 

ارزیاب موظف است امتیاز هر بخش را به تعداد موارد ذکر شده در بخش مربوطه تقسیم و بر اساس رعایت موارد یاد شده و کیفیت آن امتیاز دهد.

تبصره: بخشی از امتیاز هر مورد به اصل داشتن آن مورد با صرف نظر از رعایت کیفیت موارد مذکور اختصاص دارد.

2.        در معیار «کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال» سطح علمی اثر در امتیاز دهی ملاحظه گردد. (در سطح 1 و2 بیشتر تبیین و در سطح 3 و 4 بیشتر تجریه و تحلیل مد نظر است).

3.        منظور از ابتناء بر نیاز در معیار «اهمیت مسأله و ابتناء آن بر نیاز» در همه فرم­های ارزیابی اعم از نیاز عام (جامعه) و نیاز خاص (مجامع علمی) است.

4.         منظور از کیفیت استنتاج در معیار «کیفیت استنتاج و دستیابی به اهداف پژوهش»، بررسی این امر است که آیا نویسنده توانسته است در مجموع، به پاسخ مناسب با پرسش اصلی اثر دست یابد یا خیر؟ و ربطی به کیفیت نتیجه گیری در پایان اثر ندارد.

5.         منظور از نوآوری در معیار «نقد و نوآوری علمی»، نوآوری در محتوا بوده و با نوآوری در ارائه مطالب در معیار «نوآوری در تنظیم و ارائه مطالب» فرق دارد.

    اخبار مرتبط