اخبار - اطلاع رسانی

 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم سیده عاطفه موسوی نژاد

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم سیده عاطفه موسوی نژاد

  1399/01/16
  پانصد و هشتاد و یکمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان مازندران برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « سیده عاطفه موسوی نژاد» از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن با عنوان « بایسته های مجالس مذهبی از منظر آیات و روایات» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم ربابه پروازی افشار

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم ربابه پروازی افشار

  1399/01/16
  پانصد و هشتادمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان آذربایجان غربی برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « ربابه پروازی افشار» از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن با عنوان « اثبات اعجاز پزشکی قرآن » در صورت انجام اصلاحات امتیاز خیلی خوب را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم آرزو جعفرپور

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم آرزو جعفرپور

  1399/01/16
  پانصد و هفتاد و نهمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان آذربایجان غربی برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « آرزو جعفرپور » از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول با عنوان « حقوق سیاسی شهروندان غیرمسلمان در فقه امامیه» امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم افسانه جهانی

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم افسانه جهانی

  1399/01/16
  پانصد و هفتاد و هشتمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان اردبیل برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « افسانه جهانی» از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول با عنوان « بررسی ادله اشتراط رجولیت در مناصب اجتماعی» امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم نرگس حسینیان

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم نرگس حسینیان

  1398/12/27
  پانصد و هفتاد و هفتمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « نرگس حسینیان» از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول با عنوان « بررسی فقهی جریمه تأخیر در مطالبات بانکی مشروع با تأکید بر ادله فقهای معاصر» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زینب پوررحمتی

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زینب پوررحمتی

  1398/12/27
  پانصد و هفتاد و ششمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « زینب پوررحمتی» از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن با عنوان « نقش محبت به خدا در اخلاق اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زینب مقصودیان کلواری

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زینب مقصودیان کلواری

  1398/12/27
  پانصد و هفتاد و پنجمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « زینب مقصودیان کلواری» از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول با عنوان « تکلیف و عدم تکلیف کفار نسبت به فروع» در صورت انجام اصلاحات امتیاز خیلی خوب را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زهره رحیمی بیاضی

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زهره رحیمی بیاضی

  1398/12/27
  پانصد و هفتاد و چهارمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت ویدئو کنفرانس با شهرستان رفسنجان برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « زهره رحیمی بیاضی» از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن با عنوان « مستندات قرانی امامت و ولایت در صحیفه سجادیه » در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم سحر نعمتی

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم سحر نعمتی

  1398/12/27
  پانصد و هفتاد و سومینجلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان تهران برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « سحر نعمتی» از طلاب سطح سه رشته تاریخ اسلام با عنوان « بررسی استنادی عاشورا نگاری های دوره صفویه» امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم سمیه حمزه

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم سمیه حمزه

  1398/12/27
  پانصد و هفتاد و دومین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان البرز برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « سمیه حمزه» از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول با عنوان « بررسی تطبیقی حقوق مالی زنان مطلقه در فقه امامیه و شافعیه» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.