مازندران كرسي آزاد انديشي ازدواج زود هنگام دختران آري يا خير ؟

شناسه محتوا : 28728

1397/08/25

تعداد بازدید : 135

  • : مازندران
  • : جويبار
  • : مرکز تخصصی ریحانه الرسول (س)
  • : خانم رمضانیا
  • : خانم صدقي
  • : خانم زهراپور

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :
ازدواج مهم ترین اتفاقاتی است که در زندگی انسان رخ می دهد،از آنجایی که ثمره ازدواج رسیدن به آرامش روانی است ایجا ب می کند که فرد در انتخاب مسئولیت پذیر باشداز اینجهت سن مطرح می شود و به دلائلی از قبیل روانی و فیزیولوژیکی، اگر سن مطرح نباشد،از دواج آثار خوبی نخواهد داشت ولو اگر بارضایت طرفین باشد. روانشناسان و جامعه شناسان در این زمینه به توافق نمی رسند،درواقع جامعه شناسان معتقدند اگر شخص به حدی از رشد رسید که از لحاظ حقوقی می توان مسئولیت بر عهده اش نهاد در اینصورت زمان ازدواج وی رسیده و سن خاصی را مطرح نمی کنند.در مقابل روانشناسان بر این باورند که صرف حد رشد کفایت نمی کندو حتما باید درسنی باشد که بگوئیم این شخص رشد کرده است تا بتوانیم به او مسئولیت هایی بدهیم،در گذشته ازداوج ها به سبک سنتی بوده است  اما امروزه با پیشرفت ابزار و فرهنگ ها سن ازدواج بالا رفته است و این تغییرات آثار بدی را بدنبال خواهد داشت. روانشناسان سه اصل را برای ازدواج درنظر می گیرند:1-بلوغ جسمانی(شخص بتواند تولید مثل کند)2-بلوغ  روانی(توانمندی روانی شخص برای کسب شناخت اطرافیان و کنترل آنها)3-بلوغ اجتماعی( شخص شرایطی از قبیل اقتصادی ،بهداشتی و..را برای رسیدگی به امور خانواده را دارا باشد.)از دیدگاه روانشناسان این بلوغ در سن بیست سال به پائین اصلا امکان ندارد یک دختر ممکن است در سن 14سالگی بلوغ جسمانی داشته باشد اما از لحاظ شخصیتی نتواند یک خانواده را کنترل کند،پس سن ملاک نیست.
عوامل ازدواج زودهنگام 1-فقر2-حفظ آبرو وشخصیت3-عامل فرهنگی اجتماعی
پیامد های ازدواج زودهنگام:1-عوارض جسمی
2-عوارض روانی3-عوارض اجتماعی
راهکار: 1- تحصیلات مناسب2-شغل مناسب 3-آموزش مهارت های زندگی


چکیده نظرات استاد منتقد :
 از آنجایی که امروزه ازدواج بر پایه  نظرات روانشناسان غربی صورت می گیرد ضرورت بحث اینست که دیدگاه اسلام در این باره و یا نقد برنظر آنان را بدانیم.یکی از رساترین آیاتی که در این زمینه مطرح می شود بیانگر این ا ست که فرد هنگامیکه بالغ شده و به نکاح تمایل پیدا کرده و به درک مسائل زندگی دست پیدا کرده است در اینصورت ازدواج نمایدو درتفاسیر آمده است:"زن در مرحله توانایی برهم خوابگی و تولید نسل راداشته باشد. دربعضی از روایات به سن اشاره شده است،امام باقر(ع) می فرمایند:دختر وقتی به 9سالگی رسید تزویج نماید و در دروایت دیگر آمده است که پیامبر در سن 10سالگی عایشه با او ازدواج کرد و ایشان با دختری ازدواج نمی کرد مگر اینکه بالغ باشد .

 
 نتایج دیدگاه موافق:
نتایج مثبت ازدواج زودهنگام:
1-شخصی که معمولا به بلوغ جنسی رسیده باشد آماده برای ازدواج هست و بلوغ های دیگر زمان مشخصی ندارند و والدین توانمند، می توانند به رشد بلوغ های دیگر در طول زندگی فرزندانشان کمک کنند.
2-در سن پائین دختران توقع کمتری دارند و در مقابل، حرف شنوی و گذشت بیشتری دارند.

نتایج دیدگاه مخالف :
پیامدهای منفی ازدواج زودهنگام
1-عوارض جسمی:افزایش سقط جنین،خستگی های مفرط،عدم ادامه تحصیلات و ...
2-عوارض روانی:وسواس فکری ،عدم کنترل روانی
3-عوارض اجتماعی:عدم حضور در اجتماع و منزوی شدن
درنتیجه این عوارض منفی موجب می شود که فرد نتواند رابطه خود با همسرش را کنترل کند و در نهایت این مسئله به طلاق عاطفی  آنها منجر شود.

 جمع بندی داور:

ازدواج زود هنگام دختران صرف نظرازاینکه فوائد و آسیب هایی نیز دارد که هردوی آنها در جامعه مشهود می باشد،نگاه اسلام فراتر از این مباحث است، اسلام در ازدواج سن را مطرح نمی کند بلکه به بلوغ نکاح اشاره می نماید،بدین معنا که فرد برای حفظ زندگی باید به همه بلوغ ها دست یابد.سن ازدواج بر اساس شرایط جغرافیایی و فیزیولوژیکی متفاوت است، مشخص کردن و بالا بردن سن در ازدواج هیچ فایده ای ندارد زیرا فرزندان الان بخاطر ضعف تربیتی ، ضعیف اند و مدیریت حل مسائل زندگی را ندارند
لذا در تمام روایاتی که سن آورده است معیار ،را بیان می کند که آن" بلوغ نکاح "است دوران قدیم والدین فرزندان را براساس نقش هایی که در آینده داشته اند توانمند تربیت می کردند تا بتوانند در هرسن وشرایطی ازدواج  که کردند مدیریت کنترل مسائل مهم زندگی را داشته باشند.
 

مطالب مرتبط