گزارش

شناسه محتوا : 12971

1394/12/13

تعداد بازدید : 1946

معرفی شورای علمی –پژوهشی استانی

شوراهای علمی –پژوهشی استان ­ها به منظور تصمیم سازی، برنامه ریزی،  شناسایی ظرفیت­های پژوهشی پژوهشگران ،شناسايي مراکز علمی-پژوهشی،نهادهای علمی پژوهشی، برنامه‌ريزي همایش­های علمی و رقابت­های علمی پژوهشی، گسترش فرهنگ پژوهش،  زمینه­سازی انتشارمقالات وکتب پژوهشگران ، ساماندهی وهماهنگ نمودن فعالیتهای پژوهشی، برنامه­ریزی جهت تحول پژوهشی در راستای اجرایی سازی سیاست ها و اهداف کلان ستاد پژوهشی در مدیریت‌هاي استانی  در 28 استان تشكيل‌گردید.      

                                                                                                                                                   

اطلاعات شوراها

 به منظور ایجاد هم افزایی و اثر بخشی و هماهنگی بیشتر بین شوراهای علمی–پژوهشی مراکز استانی ، ایجاد رویه واحد در گزارش دهی و ارائه الگوی متناسب از روند اجرا و تصمیم سازی فعالیت ها و اطلاع رسانی از فعالیت های شورا های علمی –پژوهشی در محورهای ذیل ارائه می گردد :

1.      تقویم و دستور جلسات شوراها؛

2.      گزارش عملکرد و فعالیت های شوراها؛