نقاط قوت و ضعف تقویم زمان بندی نیمه اول 94 -- 3528

شناسه محتوا : 23596

1395/07/13

تعداد بازدید : 335

3528/الف94    در تاریخ 05/07/1394

پیرو بخشنامه شماره 98/ الف 94 مورخ 17/01/94 مبنی بر تقویم زمان­بندی و تعیین دستور جلسات شش ماهه اول سال 94 شوراهای علمی- پژوهشی، ضمن تشکر و پاسداشت تلاش‌های مدبرانه و هدفمند مدیریت‌های محترم استانی، به استحضار می‌رساند: با بررسی نقاط قوت و ضعف (پیوست 1 و 2) و همچنین تقویم
زمان­بندی و دستور جلسات ارسالی، برنامه‌های جامع جلسات شوراها مطابق با شرح وظائف و محورهای مورد وفاق، به منظور گزارش­گیری و رتبه بندی عملکرد شوراها، به پیوست (3) ارائه می‌گردد.

مقتضی است در راستای همسویی و وحدت رویه در فعالیت شوراها، چنانچه هر یک از استان‌ها محورهای پیوست 3 را در دستور کار قرار نداده‌اند، توجه لازم را معطوف دارند و نتایج آن را در صورت بازبینی در قالب (پیوست 4)به عنوان تقویم زمان بندی شش ماهه دوم سال 94 تا تاریخ 30/7/94 به معاونت پژوهش مرکز ارسال نمایند.

بی­تردید با عنایات الهی و در پرتو تدابیر و اهتمام اعضای محترم شوراها دست یابی به این محورها و اهداف، امکان پذیر خواهد بود.

جهت دریافت پیوست های بخشنامه  روی موارد ذیل کلیک فرمایید.

 پیوست_1_نقاط_قوت.

پیوست_3محورهای_پیشنهادی.

پیوست_2_نقاط_ضعف.

مطالب مرتبط