معاون پژوهش مدرسه علمیه صدیقه کبری سلام الله علیها شهرستان بهارخبر داد

همدان مراسم رو نمایی از کتاب

شناسه خبر : 74039

1397/12/13

تعداد بازدید : 34

همدان مراسم رو نمایی از کتاب
معاون پژوهش مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیها) شهرستان بهار از برگزاری مراسم رونمایی از کتاب خبر داد.

فهیمه دباغ طهماسبی  معاون پژوهش مدرسه علمیه صدیقه کبری (سلام الله علیها ) شهرستان بهار از بر گزاری اردوی پژوهشی  رو نمایی کتاب با همکاری اداره کتابخانه  های عمومی شهرستان بهار  در تاریخ 1397/12/1 خبرداد.

مراسم رو نمایی از کتاب با هدف تر ویج فر هنگ کتاب و کتابخوانی به ویژه تشویق طلاب برای نوشتن و نویسندگی است .مراسم رو نمایی از کتاب ( روش تفسیر قرآن با قرآن از عصر خلقت تا کنون) با تلاوتی از قرآن کریم ،پخش سرودجمهوری اسلامی و با حضور مسئولین شهر ستان ،اساتید و کادر و طلاب در سالن کتابخانه عمومی با هنر برگزار شد .

مدیر محترم مدرسه علمیه صدیقه کبری (سلام الله علیها) ضمن خیر مقدم به مدعوین محترم بیان کر دند : چنین   برنامه های باعث افتخار و مبا هات شهرستان بهار است فرهنگ مطالعه وکتابخوانی باید در جامعه رواج پیدا کند .نقش کتاب باید به عنوان یک نقش بر جسته حفظ شود و انتقال فر هنگ مطالعه ،از طریق کتاب است که این مسئله ماند گار و اثرگذار می شود. ما اهمیت فرهنگ مطالعه وکتابخوانی را مکرر در طی سالیان اخیر از بیان گهربار مقام معظم رهبری شنیده ایم .امروز جامعه بیش از پیش به فر هنگ  کتاب و مطالعه نیاز دارد.همه  ما موظفیم تا با برنامه ریزی  دقیق وارائه ی راهکار هایی مناسب ، نوجوانان و جوانان را به سمت این هدف هدایت نمائیم .

در بخش دیگری از برنامه کتاب (روش تفسیر قرآن با قرآن از عصر خلقت تا کنون )توسط ،شهر دار و مدیر اداره کتابخانه های عمومی شهر بهار  ومدیر محترم حوزه علمیه برادران و  منتقدان  رو نمایی شد.خانم غفاری استاد حوزه به نفد و تحلیل کتاب ( روش تفسیر قرآن با قرآن از عصر خلقت تا کنون) پرداختند ،عنوان کتاب تداعی کننده بحث تاریخی است واین موضوع به بررسی یکی از روش های تفسیر می پردازد .طرح ورنگ کتاب مناسب وشفاف است .فهرست بندی مفید وجامعی دارد واز منابع مفید و دسته اول استفاده شده است .

در پایان خانم جواهری به سوالات حاضرین در مورد کتاب پاسخ دادند وهمچنین از مولف کتاب خانم خدیجه جواهری موحد استاد مدرسه علمیه صد یقه کبری (سلام الله علیها ) تجلیل به عمل آمد.