وضعیت کانون های پژوهشی مدارس علمیه

شناسه خبر : 26136

1395/02/08

تعداد بازدید : 687

وضعیت کانون های پژوهشی مدارس علمیه

وضعیت کانون های پژوهشی مدارس علمیه

 

ردیف

نام استان

نام شهرستان

نام مدرسه

سطح

وضعیت فعالیت

         1             

 آذر شرقی

بناب

وليعصر(عج)

دو

فعال

         2             

 آذر شرقی

تبريز

صادقيه

دو

فعال

         3             

 آذر شرقی

جلفا

فاطميه

دو

فعال

         4             

 آذر شرقی

خسروشاه

حضرت فاطمه(س)

دو

فعال

         5             

 آذر شرقی

مرند

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

         6             

 آذر شرقی

ميانه

زينبيه

دو

فعال

         7             

 آذر شرقی

هشترود

فاطمة الزهرا(س)

دو

فعال

         8             

 آذر غربی

اروميه

الزهرا(س)‌

دو

فعال

         9             

 آذر غربی

خوي

الزهرا(س)

دو

فعال

     10             

 آذر غربی

مياندوآب

الزهرا(س)

دو

فعال

     11             

 آذر غربی

نقده

فاطميه

دو

فعال

     12             

اردبیل

اردبيل

الزهرا(س)

دو

فعال

     13             

اردبیل

پارس  آبادمغان

ثامن الحجج(ع)

دو

فعال

     14             

اردبیل

گرمي

وليعصر(عج)

دو

فعال

     15             

اردبیل

مشكين شهر

فاطميه

دو

فعال

     16             

اصفهان

اردستان

زينب کبري(س)

دو

فعال

     17             

اصفهان

اصفهان

الزهراالمرضيه(س)

دو

فعال

     18             

اصفهان

اصفهان

النفيسه

دو

فعال

     19             

اصفهان

اصفهان

جامعةالنور

دو

غیر فعال

     20             

اصفهان

اصفهان

حضرت فاطمه محدثه(س)

دو

فعال

     21             

اصفهان

تیران

کوثر

دو

فعال

     22             

اصفهان

چادگان

الزهراء

دو

تازه تاسیس

     23             

اصفهان

خميني شهر

الزهرا(س)

دو

فعال

     24             

اصفهان

خميني شهر

حضرت زهراء(س)

دو

فعال

     25             

اصفهان

خميني شهر

رضويه

دو

تازه تاسیس

     26             

اصفهان

خميني شهر

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

     27             

اصفهان

خميني شهر

فاطميه

دو

فعال

     28             

اصفهان

خوانسار

کريمه اهل بيت(س)

دو

فعال

     29             

اصفهان

خورو‌بیابانک

ریحانه النبی

دو

تازه تاسیس

     30             

اصفهان

درچه

فاطميه

دو

تازه تاسیس

     31             

اصفهان

دهاقان

الزهرا(س)

دو

فعال

     32             

اصفهان

دولت آباد

نرجس خاتون

دو

فعال

     33             

اصفهان

زرين شهر

الزهرا(س)

دو

نیمه فعال

     34             

اصفهان

سپاهانشهر

حضرت حكيمه

دو

فعال

     35             

اصفهان

شاهين شهر

نرجس خاتون

دو

فعال

     36             

اصفهان

شهرضا

معصوميه

دو

فعال

     37             

اصفهان

فولادشهر

صالحات

دو

تازه تاسیس

     38             

اصفهان

كوشك

النجيبيه

دو

تازه تاسیس

     39             

اصفهان

گلدشت

الزهرا(س)

دو

فعال

     40             

اصفهان

مباركه

الزهرا(س)

دو

تازه تاسیس

     41             

اصفهان

نائین

فاطمةالزهرا(س)

دو

غیر فعال

     42             

اصفهان

نجف آباد

زهرائيه

دو

فعال

     43             

اصفهان

نجف آباد

فاطميه

دو

تازه تاسیس

     44             

اصفهان

نطنز

الزهرا(س)

دو

تازه تاسیس

     45             

اصفهان

ورزنه

فاطمةالزهرا(س)

دو

تازه تاسیس

     46             

اصفهان

ويلاشهر

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

     47             

اصفهان

یزدان شهر

حضرت نرجس(س)

دو

فعال

     48             

البرز

كرج

فاطميه

دو

فعال

      49             

البرز

کرج

بقیه الله

دو

فعال

      50             

البرز

کرج

بقیع

دو

فعال

      51             

البرز

کرج

زینبیه

دو

فعال

     52             

ايلام

ايلام

فاطمةالزهراءاطهر(س

دو

فعال

     53             

ايلام

ايوانغرب

زينبيه

دو

فعال

     54             

ايلام

دهلران

فاطميه

دو

فعال

     55             

ايلام

سرابله

فاطميه

دو

فعال

     56             

ايلام

مهران

حضرت زينب(س)

دو

فعال

     57             

بوشهر

برازجان

حضرت رقيه(س)

دو

فعال

     58             

بوشهر

بوشهر

الزهرا(س)

دو

فعال

     59             

بوشهر

عسلويه

الزهرا(س)

دو

فعال

     60             

بوشهر

كنگان

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

     61             

بوشهر

گناوه

الزهرا(س)

دو

فعال

     62             

تهران

پاكدشت

فاطميه

دو

فعال

     63             

تهران

پيشوا

فاطميه

دو

فعال

     64             

تهران

تهران

امام حسن مجتبي(ع)

دو

فعال

     65             

تهران

تهران

بانوامين

دو

فعال

     66             

تهران

تهران

حضرت خديجه(س)

دو

فعال

     67             

تهران

تهران

زينب كبري(س)

دو

فعال

     68             

تهران

تهران

كريمه اهل بيت(س)

دو

فعال

     69             

تهران

تهران

مشكوة

دو

فعال

     70             

تهران

تهران

ولیعصر

دو

فعال

     71             

تهران

ري

حضرت عبدالعظيم(ع)

دو

فعال

     72             

تهران

شهرقدس

باقرالعلوم(ع)

دو

فعال

     73             

تهران

شهریار

نرجس خاتون (س)

دو

تازه تاسیس

     74             

تهران

نسیم شهر بهارستان

بقیه الله الاعظم

دو

تازه تاسیس

     75             

چهارمحال

بروجن

الزهرا(س)

دو

غیر فعال

     76             

چهارمحال

شهركرد

فاطميه

دو

فعال

     77             

چهارمحال

فارسان

زينبيه

دو

فعال

     78             

چهارمحال

لردگان

الزهرا(س)

دو

فعال

     79             

خوزستان

اروندكنار کارون

فاطميه

دو

غیر فعال

     80             

خوزستان

اميديه

حضرت زينب(س)

دو

فعال

     81             

خوزستان

انديمشك

الزهرا(س)

دو

فعال

     82             

خوزستان

اهواز

الزهرا(س)

دو

فعال

     83             

خوزستان

اهواز

فاطمه الزهرا(س) كوي علوي

دو

فعال

     84             

خوزستان

ايذه

حضرت زينب(س)

دو

فعال

     85             

خوزستان

آبادان

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

     86             

خوزستان

بندرامام خميني

امام خميني(ره)

دو

فعال

     87             

خوزستان

دزفول

الزهرا(س)

دو

فعال

     88             

خوزستان

رامهرمز

حضرت رقيه(س)

دو

غیر فعال

     89             

خوزستان

شادگان

ريحانةالنبي

دو

فعال

     90             

خوزستان

شوش دانيال

الزهرا(س)

دو

فعال

     91             

خوزستان

شوشتر

امام هادي(ع)

دو

فعال

     92             

خوزستان

ماهشهر

حضرت خديجه(س)

دو

فعال

     93             

خوزستان

ملاثاني

فاطميه

دو

فعال

     94             

خوزستان

هنديجان

الزهرا(س)

دو

فعال

     95             

زنجان

ابهر

فاطميه

دو

فعال

     96             

زنجان

زنجان

الزهرا(س)

دو

فعال

     97             

زنجان

هیدج

الزهرا(س)

دو

فعال

     98             

سمنان

بسطام

فاطمه بنت اسد

دو

فعال

     99             

سمنان

دامغان

فاطميه

دو

فعال

  100             

سمنان

سمنان

عصمتيه

دو

فعال

  101             

سمنان

شاهرود

امام جعفرصادق(ع)

دو

فعال

  102             

سمنان

گرمسار

فاطميه

دو

غیر فعال

  103             

سيستان

ايرانشهر

زينبيه

دو

فعال

  104             

سيستان

بزمان

فاطميه

دو

فعال

  105             

سيستان

چابهار

صديقه اطهر(س)

دو

فعال

  106             

سيستان

دلگان

حضرت رقيه(س)

دو

فعال

  107             

سيستان

زابل

فاطميه

دو

فعال

  108             

سيستان

زاهدان

نرجس

دو

غیر فعال

  109             

سيستان

نهبندان

فاطميه

دو

فعال

  110             

فارس

ارسنجان

فاطميه

دو

فعال

  111             

فارس

استهبان

الزهرا(س)

دو

فعال

  112             

فارس

آباده

کوثر

دو

فعال

  113             

فارس

جهرم

حضرت نرجس(س)

دو

فعال

  114             

فارس

داراب

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

  115             

فارس

ششده

الزهرا(س)

دو

فعال

  116             

فارس

شيراز

الزهرا(س)

دو

فعال

  117             

فارس

شيراز

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

  118             

فارس

شيراز

معصوميه

دو

فعال

  119             

فارس

فسا

فاطميه

دو

فعال

  120             

فارس

كازرون

الزهرا(س)

دو

فعال

  121             

فارس

گراش

الزهرا(س)

دو

نیمه فعال

  122             

فارس

گله دار

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

  123             

فارس

لار

زهراي اطهر(س)

دو

تازه تاسیس

  124             

فارس

مرودشت

فاطمه الزهراء(س)

دو

فعال

  125             

فارس

نورآباد ممسني

نرجسيه

دو

غیر فعال

  126             

فارس

ني ريز

الزهرا(س)

دو

فعال

  127             

قزوين

بوئين زهرا

امام جعفرصادق(ع)

دو

فعال

  128             

قزوين

قزوين

كوثر

دو

فعال

  129             

قم

بیدگل

فاطمه الزهراء

دو

فعال

  130             

قم

جعفريه

حضرت معصومه(س)

دو

فعال

  131             

قم

قم

حضرت آمنه(س)

دو

فعال

  132             

قم

قم

فاطمه الزهراء(س)

دو

فعال

  133             

قم

قم

کریمه اهل بیت

دو

غیر فعال

  134             

قم

كاشان

فاطميه

دو

فعال

  135             

قم

كاشان

كوثر

دو

غیر فعال

  136             

كردستان

بيجار

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

  137             

كردستان

سریش آباد

حضرت زینب(س)

دو

فعال

  138             

كردستان

سقز

حضرت فاطمه(س)

دو

فعال

  139             

كردستان

سنندج

ریحانه النبي(س)

دو

فعال

  140             

كردستان

قروه

الزهرا(س)

دو

فعال

  141             

كردستان

كامياران

فاطمةالزهراء(س)

دو

فعال

  142             

كرمان

بم

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

  143             

كرمان

رفسنجان

ريحانه النبي(س)

دو

غیر فعال

  144             

كرمان

رفسنجان

زينب كبري(س)

دو

فعال

  145             

كرمان

سيرجان

نرجسيه

دو

غیر فعال

  146             

كرمان

شهداد

الزهراء(س)

دو

فعال

  147             

كرمان

شهربابك

امام جعفرصادق(ع)

دو

فعال

  148             

كرمان

فهرج

معصوميه

دو

فعال

  149             

كرمان

كرمان

حضرت زينب(س)

دو

فعال

  150             

كرمان

كرمان

فاطميه

دو

فعال

  151             

كرمانشاه

اسلام آباد غرب

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

  152             

كرمانشاه

دالاهو

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

  153             

كرمانشاه

سنقر

نرجسيه

دو

فعال

  154             

كرمانشاه

صحنه

الزهراء(س)

دو

فعال

  155             

كرمانشاه

قصرشيرين

امام حسين(ع)

دو

فعال

  156             

كرمانشاه

كرمانشاه

امام خامنه اي

دو

فعال

  157             

كرمانشاه

كرمانشاه

امام خميني(ره)

دو

فعال

  158             

كرمانشاه

كنگاور

حضرت زهراء(س)

دو

فعال

  159             

كرمانشاه

گيلانغرب

الزهراء(س)

دو

فعال

  160             

كرمانشاه

هرسين

زينب كبري(س)

دو

فعال

  161             

كهكيلويه

دهدشت

حضرت زينب(س)

دو

فعال

  162             

كهكيلويه

سي سخت

حضرت معصومه(س)

دو

فعال

  163             

كهكيلويه

گچساران

بی بی حکیمه

دو

غیر فعال

  164             

گلستان

آزادشهر

الزهرا(س)

دو

فعال

  165             

گلستان

بندرتركمن

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

  166             

گلستان

علي آبادكتول

شهیده بنت الهدي

دو

فعال

  167             

گلستان

علي آبادكتول

كوثر

دو

فعال

  168             

گلستان

فاضل آباد

خاتم الاوصياء(ع)

دو

فعال

  169             

گلستان

گرگان

الزهراء(س)

دو

فعال

  170             

گلستان

گرگان

صديقه فاطمه(س)

دو

فعال

  171             

گلستان

گنبدكاوس

الزهراء(س)

دو

فعال

  172             

گلستان

مينودشت

الزهراء(س)

دو

فعال

  173             

گیلان

آستانه اشرفیه

جلالیه معصومیه

دو

فعال

  174             

گیلان

بندرانزلي

فاطميه

دو

فعال

  175             

گیلان

تالش

صديقه كبري(س)

دو

فعال

  176             

گیلان

رشت

زينبيه

دو

فعال

  177             

گیلان

رضوانشهر

فاطمه الزهرا(س)

دو

فعال

  178             

گیلان

رودبار

حضرت معصومه(س)

دو

فعال

  179             

گیلان

رودسر

فاطميه

دو

فعال

  180             

گیلان

صومعه سرا

فاطميه

دو

فعال

  181             

لرستان

ازنا

نجمیه

دو

فعال

  182             

لرستان

الشتر

بنت الرسول(س)

دو

فعال

  183             

لرستان

اليگودرز

فاطميه

دو

فعال

  184             

لرستان

بروجرد

محدثه

دو

فعال

  185             

لرستان

پلدختر

الزهراء(س)

دو

فعال

  186             

لرستان

خرم آباد

فاطميه

دو

غیر فعال

  187             

لرستان

خرم آباد

معصوميه

دو

فعال

  188             

لرستان

درود

حضرت زهرا(س)

دو

فعال

  189             

لرستان

كوهدشت

فاطمه الزهرا(س)

دو

فعال

  190             

لرستان

نور‌آباد

ريحانه الرسول(س

دو

فعال

  191             

مازندران

آمل

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

  192             

مازندران

بابل

الزهرا(س)

دو

فعال

  193             

مازندران

بابل

عصمتيه

دو

فعال

  194             

مازندران

بهشهر

قدسيه

دو

فعال

  195             

مازندران

تنكابن

شهيدمطهري

دو

فعال

  196             

مازندران

تنكابن

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

  197             

مازندران

جويبار

الزهرا(س)

دو

فعال

  198             

مازندران

چالوس

امام حسين(ع)

دو

نیمه فعال

  199             

مازندران

ساری

حضرت نرجس(س)

دو

فعال

  200             

مازندران

ساري

الزهرا(س)

دو

فعال

  201             

مازندران

فریدونکنار

حضرت آمنه(س)

دو

فعال

  202             

مازندران

قائم شهر

فاطمه الزهرا(س)

دو

فعال

  203             

مازندران

كلاردشت

الزهرا(س)

دو

فعال

  204             

مازندران

محمودآباد

الزهرا(س)

دو

فعال

  205             

مازندران

نكاء

ريحانه الرسول(س)

دو

تازه تاسیس

  206             

مازندران

نوشهر

صديقه طاهره(س)

دو

فعال

  207             

مرکزی

اراك

فاطمه الزهرا(س)

دو

تازه تاسیس

  208             

مرکزی

آستانه

حضرت زينب (س)

دو

تازه تاسیس

  209             

مرکزی

آشتيان

امام خميني

دو

فعال

  210             

مرکزی

خمین

هاجر(س)

دو

فعال

  211             

مرکزی

دلیجان

فاطمه المعصومه

دو

فعال

  212             

مرکزی

زرنديه

كوثر

دو

فعال

  213             

مرکزی

ساوه

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

  214             

مرکزی

سنجان

نرجسیه

دو

فعال

  215             

مرکزی

محلات

فاطميه

دو

فعال

  216             

هرمزگان

بندرعباس

الزهرا(س)

دو

فعال

  217             

همدان

نهاوند

معصوميه

دو

تازه تاسیس

  218             

همدان

همدان

الزهرا(س)

دو

فعال

  219             

یزد

احمدآباد

حضرت زهراء(س)

دو

غیر فعال

  220             

یزد

اردكان

فاطمةالزهرا(س)

دو

فعال

  221             

یزد

بافق

الزهرا(س)

دو

تازه تاسیس

  222             

یزد

مهريز

الزهرا(س)

دو

تازه تاسیس

  223             

یزد

ميبد

حضرت زهراء(س)

دو

فعال

  224             

یزد

يزد

الزهرا(س)

دو

فعال

  225             

یزد

يزد

حضرت زينب(س)

دو

فعال

  226             

یزد

يزد

ريحانه الرسول(س)

دو

فعال

    اخبار مرتبط