جلسات برنامه مهارت‌آموزی پژوهشگری (برگزار شده در سامانه سیما)

شناسه محتوا : 28853

1397/11/01

تعداد بازدید : 1850

عنوان کارگاه

نام استاد

دریافت فایل

مقاله‌نویسی

97/10/17

دکتر ابراهیمی

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

دریافت فایل پاورپوینت کارگاه مقاله‌نویسی دکتر ابراهیمی