البرز- حوزه علمیه فاطمه معصومه هشتگرد- ژورنال کلاب

شناسه خبر : 71251

1397/10/17

تعداد بازدید : 171

البرز- حوزه علمیه فاطمه معصومه هشتگرد- ژورنال کلاب
معاون پژوهش حوزه علمیه فاطمه معصومه هشتگرد البرز از برگزاری ژورنال کلاب در این مدرسه خبر داد.

معاون پژوهش حوزه علمیه فاطمه معصومه هشتگرد البرز از برگزاری ژورنال کلاب در این مدرسه خبر داد. ایشان فرمود : مقاله علمی پژوهشی «روضة الشهداء از روایات مجعول تا تأثیر گذاری (بررسی علل ورود اخبار ضعیف تاریخی به کتاب روضة الشهداء) » اثر مصطفی گوهری توسط معاون پژوهش و طلاب پایه پنجم و چهارم از لحاظ ساختار ظاهری و محتوایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با توجه به این که مقاله از یک هفته قبل در اختیار طلاب قرار گرفته بود، ابتدا سسوالاتی  از طلاب در خصوص ساختار ظاهری مقاله ودسته بندی های موجود در آن صورت پذیرفت. سپس طلاب  و استاد مقاله را از ابتدا با خواندن و تحلیل چکیده و مقدمه پیش بردند.. در ادامه متن از لحاظ آیین نگارشی و پاراگراف نویسی واکاوی گردید. در انتها نتیجه گیری، ارجاع دهی ها و فهرست منابع مورد بررسی واقع شد

اخبار مرتبط