کرمانشاه- خبر مدارس- مرکز تخصصی حضرت ولیعصر(عج) بروشور هفته کتاب و فضاسازی

کرمانشاه- خبر مدارس- مرکز تخصصی حضرت ولیعصر(عج) بروشور هفته کتاب و فضاسازی

شناسه خبر : 68780

1397/09/12

تعداد بازدید : 213

کرمانشاه- خبر مدارس- مرکز تخصصی حضرت ولیعصر(عج) بروشور هفته کتاب و فضاسازی
به مناسبت هفته کتاب فضا سازی پژوهشي در مرکز تخصصی حضرت ولیعصر(عج) انجام شد.

به منظور اطلاع رسانی هفته کتاب و کتابخوانی واحد پژوهش مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت ولی عصر (عج) ضمن فضاسازی به مناسبت این هفته، بروشوری بامحتوای سخن بزرگان ومطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی تهیه نمود ودراختیارطلاب قرارداد.