فارس پايان كار شانزدهمين جشنواره بانوي كرامت

شناسه خبر : 66331

1397/08/05

تعداد بازدید : 85

فارس پايان كار شانزدهمين جشنواره بانوي كرامت
شانزدهمين جشنواره بانوي كرامت با ثبت 341 اثر از استان فارس به پايان رسيد .

شانزدهمين جشنواره بانوي كرامت با ثبت 341اثر از ر از استان فارس به پايان رسيد .

اين آثار كه توسط طلاب ، معاونين پژوش واساتيد مدارس در موضوعات آزاد با محورهاي

* كرسي آزاد انديشي

*نشست هاوهمايش هاي علمي وپژوهشي

*نرم افزارهاي پژوهشي

*مجلات علمي

*پايگاه ووبلاگ هاي پژوهشي

*آثار پژوهشي

كه ار تاريخ 96/11/18آغاز وتا نيمه خرداد ماه ادامه داشت با ثبت بيش از 340اثر از استان فارس به پايان رسيد در ضمن آثار پژوهشي در بخش ويژه جشنواره با محورهاي عرصه هاي فعاليت علمي –پژوهشي طلاب خواهر در فضاي مجازي –نقش بانوان پژوهشگر در انتقال معارف اسلامي وبانوان عالمه ونقش آنان در توسعه پژوهشگري وجنبش علمي در اين جشنواره شركت داده شوند .

آثار ثبت شده در بازده زماني مقرر توسط ارزيابان ، ارزيابي وبه مرحله ارزيابي تفضيلي ارسال شد . آثاري كه حدنصاب نمره 75به بالا را كسب كرده اند وبه مرحله تفصيلي راه يافته اند .

انتظار مي رود كه امسال با بالاترين سطح كيفي جشنواره شاهد آثار خوب وارزنده اي باشيم وبتوانيم بر اساس سياست راهبردي معاونت پژوهش با شعار محوري ««پژوهشگري وجنبش علمي »» روز به روز نزديكتر بشويم وشاهد جنبش علمي در بين طلاب ،كادر واساتيد باشيم وبتوانيم در زمينه مسائل زنان وخانواده قدم هاي خوبي برداريم .