اصفهان برگزاری جلسه دفاع سطح دو عنوان "فعالیت های فرهنگی صهیونیسم برای مبارزه با اسلام"

شناسه خبر : 63366

1397/06/10

تعداد بازدید : 47

اصفهان برگزاری جلسه دفاع سطح دو عنوان
خانم آقایی طلبه مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) خوراسگان در روز پنج شنبه اول شهریور به دفاع از تحقیق پایانی خود با عنوان "فعالیت های فرهنگی صهیونیسم برای مبارزه با اسلام" در عصر حاضر پرداخت.

خانم عفت رمضانیان استاد راهنما و اقای محمد رضا کاظمی داوری این تحقیق را برعهده داشتند.آقایی به مباحث مهم تحقیق خود در جلسه دفاعیه پرداخت که در ادامه به آنها اشاره می شود:

دشمن شناسی به معنای اینکه ابزار وادوات خصم ‏چیست وچه اهدافی را دنبال می کند، جزء مهم ترین مسائلی است که باید به ان پرداخت. صهیونیسم با پیشینه تاریخی که ریشه دریهودیت دارد درصدد از بین بردن دین اسلام و ‏تمام ادیان آسمانی جهت تسلط برتمام جهان است. بنا به فرموده قرآن کریم مهمترین دشمنان مسلمانان، یهود (صهیونیسم)هستند که ‏با اسلام مقابله دیرینه دارند. درعصرنزول قرآن و پس ازآن از هیچ اقدامی جهت مقابله با ‏اسلام پرهیزنکردند و در عصرحاضر نیز، از طریق ایجاد شبهه و ترویج عقاید منحط به تغییرفرهنگ واعتقادات مسلمانان می پردازند.بدیهی است که آنان ازابزارهای فرهنگی و ‏نرم، برای تحقق چنین خواست های بهره می جویند. ‏ لذا بررسی ‏فعالیت های فرهنگی صهیونیسم درزمینه مقابله با اسلام ضرورت می یابد تا در پرتو آن، ضمن آشنایی اقشارمختلف جامعه اسلامی باشیوه های مختلف مبارزه ‏ی صهیونیسم، با آگاهی بخشی از آسیبهای ناشی از  تهاجم فرهنگی دشمن، خود را بیمه نمایند.هدف این تحقیق ‏ پژوهشی در ‏خصوص نحوه فعالیتهای فرهنگی صهیونیسم درمقابله با اسلام درعصر ‏حاضر،بوده است. صهیونیسم برای مقابله با اسلام در عصر حاضر از ابزارهایی همچون مطبوعات و خبرگزاری ها، چاپ نشریات و کتاب ها ،تلویزیون و سینما، اینترنت و فضای مجازی که عامل ایجاد تفرقه انگیزی و جنگ افروزی، عدم پایبندی به دین ،صنعتی کردن افکار و بی نظمی برای دیگران می شود بهره می گیرد.که شناخت این ابزارها و راه مبارزه و خنثی کردن آنها برای مسلمانان در دنیای معاصر امری ضروری است.

اخبار مرتبط