آیین نامه انجمن های پژوهشی در مدارس علمیه خواهران

شناسه خبر : 26156

1395/02/08

تعداد بازدید : 1760

آیین نامه انجمن های پژوهشی در مدارس علمیه خواهران
آیین نامه تشکیل « انجمن های پژوهشی مراكز تخصصي و موسسات آموزش عالي حوزوي »

دریافت فایل آیین نامه :

فرمت ورد

فرمت پی دی اف

 

باسمه تعالی

آیین نامه  تشکیل « انجمن های پژوهشی مراكز تخصصي و

موسسات آموزش عالي حوزوي »

 مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

معاونت پژوهش

 

ماده 1:

 انجمنپژوهشیتشکلی طلبگي است که جهت تقویت انگیزه­های پژوهشی طلاب و نهادینه­سازی امر پژوهش، در چهار چوب ضوابط و مقررات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در مراكز تخصصي و موسسات آموزش عالي حوزوي  با اهداف ذیل تشکیل می­گردد.

 

ماده 2:

اهداف انجمن به شرح زیر است:

1-2-شناسایی، جذب و ارتقاء مهارت پژوهشی طلاب؛

2-2- هدایت، جهت دهی و تثبیت انگیزه های پژوهشی و بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و فرصت­ ها؛

ارتقاء مهارت و به فعلیت رساندن قابلیت پژوهشی علاقه مندان مستعد و حمایت از آنها؛

3-2- نهادینه سازی فرهنگ کار گروهی و رقابت علمی میان طلاب؛

4-2- تقویت روحیه آزاد اندیشی و ایجاد توانایی تحلیل و نقد و مناظره و آمادگی برای نظریه پردازی؛

5-2-  ارتقاء مهارت و به فعلیت رساندن قابلیت پژوهشی علاقه مندان مستعد و حمایت از آنها؛

6-2-  کمک به کیفی سازی تکالیف پژوهشی طلاب؛

7-2- سازماندهی علاقمندان پژوهشگری؛

8-2- تعمیق دانش و بینش علمی طلاب.

 

 ماده 3:  

 انجمن  با محوريت طلاب و زیر نظرگروه علمی مراکز تخصصی یا موسسات آموزش عالی فعالیت می­کند.

 

ماده 4:  

انجمن با داشتن شرایط زیرتشكيل مي­شود:

1-4- مکان  مناسب برای فعالیت اعضاء؛

2-4- تأمین هزینه ها و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری؛

3-4- دسترسی به اساتید متعهد، مجرب و متخصص در گرایش­های مربوطه با تأییدگروه علمی مرکز تخصصی یا موسسه آموزش عالی؛

4-4- حداقل 8  نفر متقاضي عضويت در هر رشته یا گرایش با تعدادکمتر از 50 نفر، 12 نفر در رشته یا گرایش بین 50 تا 100 نفر و 15 نفر در رشته یا گرایش بالای 100 نفرطلبه در واحدهای آموزشی.

 

ماده 5 : 

شرایط اعضا انجمن به شرح زیراست :

1-5- مستعد و علاقه مند به تحقیق؛

2-5- امکان مشاركت در برنامه های انجمن به مدت حداقل 2 ساعت در هفته؛  

 3-5- متعهد به انجام فعالیت ها و برنامه های انجمن؛

4-5- سابقه عضویت موثر در کانون پژوهشی.

تبصره 1: چنانچه متقاضی، توانمندی مورد نظر را از راه دیگری به دست آورده باشد و یا امکان کسب همزمان آن با عضویت در انجمن باشد،  تأیید درخواست عضویت بدون سابقه در کانون بلامانع است.

تبصره 2: عضویت اساتید و طلاب فارغ التحصیل  در انجمن بلامانع است.

 

ماده 6 :

 تأسیس انجمن بر عهده معاون پژوهش است و پس از تشکیل انجمن، اداره آن  بر عهده دبیر است.

 

ماده 7:

هر انجمن دارای یک هسته مرکزی است و اعضای آن عبارتند از3  نفرعضو رسمی و 2 نفرعلی البدل از طلابي كه داراي سابقه پژوهشي موفق بوده و با رأي اعضا به صورت سالانه انتخاب مي­شوند و مصوبات هسته مرکزی با حداقل 3 رأی پذیرفته می­شود.

تبصره : معاون پژوهشیا نماینده وی می تواند  به منظور ایفای نقش نظارتی و پشتیبانی  در جلسه حضور داشته باشد.

 

ماده 8:

مسئولیت  انجمن بر عهده مركز تخصصي يا موسسه آموزش عالی است و معاون پژوهش  بر فعالیت های انجمن نظارت دارد.

 

ماده 9:

دبيري انجمن بر عهده يك نفر از اعضاء هسته مرکزی است که با رأی سایر اعضاء به مدت یک سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی در سال­ بعد بلامانع است.

 

ماده 10:

 معاون پژوهش در قبال انجمن، وظایف زیر را بر عهده دارد:

1-10- پیگیری برای ایجاد انجمن؛

2-10- پیگیری و جذب منابع مالی برای تداوم فعالیت انجمن؛

3-10- مساعدت و پیگیری تعاملات انجمن با مراکز و موسسات در خصوص برنامه ها و فعالیت­های انجمن؛

4-10- حمایت از اجرای برنامه های ابلاغی مرکز یا شورای علمی-پژوهشی استان و مصوبات هسته مرکزی انجمن؛

5-10- نظارت بر حسن اجرای برنامه­ها ؛

6-10- پیگیری اخذ گزارش­های مربوطه از دبیرانجمن.

 

ماده 11 :

وظایف هسته مرکزی عبارتند از:

1-11- تایید گزارش­های شناسایی و سازماندهی نیروهای مستعد و علاقمند به پژوهش؛

2-11- بررسی و تصویب  برنامه­ و بودجه سالانه بر اساس خط مشی­های كلي ابلاغي  از سوی مرکز يا مدیریت استان؛

3-11- تصمیم­گیری نسبت به تشکیل گروه­های پژوهشی؛

4-11- تعامل با انجمن های سایر مراکز و موسسات آموزش عالی؛

5-11- بررسی و تصویب برنامه­های مرتبط با انتشار نتايج پژوهش­هاي انجام شده در انجمن به صورت مكتوب، مجازي و.....؛

6-11- بررسی گزارش­های  سنجش اثرگذاري وآسيب شناسي برنامه هاي انجمن؛

7-11- بررسی و پيشنهاد برنامه هاي جديد به مديريت مركز تخصصي يا موسسه آموزش عالی حوزوی؛

8-11- بررسی و تایید گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به معاون پژوهش از طریق دبیر انجمن.

 

ماده  12: 

دبیر انجمن وظايف و اقدامات زیر را برعهده دارد: 

1-12- اطلاع رساني به طلاب درخصوص برنامه هاي انجمن و شناسایی و ثبت نام از طلاب  و تعامل مستمر با آنها؛

2-12- شناسايي استادان مورد نیاز با مشورت معاون پژوهش و معرفي آنهابه گروه علمی مرکز تخصصی یا موسسه آموزش عالی و پیگیری تاييد ایشان ؛

3-12- هماهنگي با اساتید تاييد شده جهت انجام فعالیت های پژوهشی وهدایت و پشتیبانی علمی گروه­های پژوهشی؛

4-12- هماهنگي واجراي برنامه هاي مصوب هسته مركزي؛

5-12- تعامل و هم انديشي باسایر انجمن ها؛

6-12- هماهنگی با اعضا هسته مركزي و برگزاری جلسات؛

7-12- تنظیم برنامه و بودجه سالانه و ارايه به معاون پژوهش پس از تایید هسته مرکزی؛

8-12- اقدام برای انعکاس فعالیت های انجمن از طریق معاون پژوهش؛

9-12- پیشنهاد در باره تشکیل گروه های پژوهشی؛

10-12- تنظیم آیین­نامه­های داخلی و دستورالعمل­ها؛

11-12- پیگیری مصوبات جلسات و اجرایی کردن آنها؛

12-12-تنظیم گزارش­هاي دوره اي جهت ارائه به معاون پژوهش پس از تایید هسته مركزي؛

13-12- تنظیم گزارش­های سنجش اثرگذاري وآسيب شناسي برنامه هاي انجمن.

 

ماده 13 :

 تصميم­گيري درخصوص موارد زير برعهده مدیر مرکز تخصصی یا موسسه آموزش عالی است : 

1-13- بررسي درخواست براي راه اندازي انجمن واعطاي مجوز به آنها؛

2-13- تایید برنامه و بودجه پیشنهاد شده از سوي انجمن؛

3-13- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتشار آثار پژوهشی تأیید شده؛

4-13- پیگیری تحقق امتیازات در نظر گرفته شده برای اعضای انجمن؛

5-13-صدور معرفی­نامه برای اعضاء انجمن جهت شرکت در فعالیت های پژوهشی.

تبصره : در صورت تحقق بند 4 ماده 4 این آیین نامه، مدیر موظف است از تاسیس انجمن حمایت کند.

 

 

ماده 14:

وظایف اعضاء انجمن عبارتند است از:

1-14- شرکت در انتخاب اعضاء هسته مرکزی؛

2-14- شرکت در  انجام کارگروهی و همراهی و تبعیت از تصمیم جمعی؛

3-14- انجام برنامه های مصوب از طرف هسته مرکزی و امور واگذار شده از سوی دبیر؛ 

4-14- رعایت آیین نامه هاي داخلی و مصوبات انجمن.

 

ماده 15: 

اعضاء انجمن از امتیازات زیر برخوردار می­شوند:

1-15- ثبت امتیاز عضویت درکارنامه پژوهشی؛

2-15- اولویت در به کارگیری و فعالیت در مراکز و موسسات پژوهشی حوزوی ( پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها و...)؛

3-15- اولویت در شرکت در کارگاه های پژوهشگری؛

4-15- حمایت از تدوین و چاپ و نشر آثار پژوهشی؛

5-15- برخورداری از امتیاز ورود به مقاطع بالاتر؛

6-15- اولویت در برخورداری از تسهیلات و امکانات رفاهی و مزایای پژوهشی؛

7-15- صدور گواهینامه معتبر بعد از اتمام دوره­های کارگاهی  و مهارت­آموزی؛

8-15- شرکت در  نشست­های علمی، اردوهای علمی پژوهشی و .... ؛

 

 

ماده 16:

عضویت اعضا با انصراف کتبی عضو یا از دست دادن یکی از شرایط لازم مندرج در ماده 5 ، خاتمه می یابد.

 

 

اين آيين­ نامه در 16ماده و4 تبصره در شورای معاونت پژوهش بررسی شد و شهریور ماه 1394 به تاييد اعضاء رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

                                                                                      من الله التوفيق وعليه التكلان

 

 

 

دریافت فایل آیین نامه :

فرمت ورد

فرمت پی دی اف

    اخبار مرتبط