برگزیدگان ادوار جشنواره علامه حلی

شناسه خبر : 12319

1393/02/28

تعداد بازدید : 3581

برگزیدگان ادوار جشنواره علامه حلی
 
فهرست برگزیدگان خواهر، اولین دوره جشنواره علامه حلی (ره) –1387
ردیف
شهر
مدرسه
پژوهشگر
قالب
نام اثر
رتبه
1                 
قم
جامعة الزهراB
طاهره اسماعیلی
تحقیق پایانی
بررسی حجیت مثبتات در امارات و اصول عملیه
برگزیده ویژه
2                 
کرمان
فاطمیهB
مرضیه توسلی
تحقیق پایانی
آسیب شناسی تربیت دینی جوانان
برگزیده ویژه
3                 
مشهد
نرجسB
مریم سالاری مقدم
مقاله
مادران شاغل و تربیت فرزند
برگزیده ویژه
4                 
مشهد
حضرت خدیجهB
مریم احمدی طایفه
مقاله
آراء اصولی علامه حلی(ره)
برگزیده ویژه
5                 
نجف آباد
زهرائیهB
الهه عابدینی
تحقیق پایانی
حجاب و پوشش زن در گستره تاریخ
برگزیده ویژه
6                 
اصفهان
خدیجه الکبریB
سمیه باقری
تحقیق پایانی
بررسی رجعت از دیدگاه عقل و نقل
برگزیده
7                 
تهران
الزهراB
ساندرا فاتح پور
تحقیق پایانی
نقش رهبران شیعه در لبنان از زمان شرف الدین تاکنون
برگزیده
8                 
تهران
حضرت عبدالعظیمA
زهرا صادقی چهارده
تحقیق پایانی
نقد هویت دینی جنگ های صلیبی
برگزیده
9                 
گراش
الزهراB
بشری سالاری
تحقیق پایانی
علل گرایش ایرانیان به تشیع
برگزیده
10              
نجف آباد
زهرائیهB
زهرا عبداللهی
تحقیق پایانی
بررسی انحرافات درسینمای قبل و بعد از انقلاب
برگزیده
 
 
 
 
فهرست برگزیدگان خواهر، اولین دوره جشنواره علامه حلی (ره) - 1387
ردیف
شهر
مدرسه
پژوهشگر
قالب
نام اثر
رتبه
11
اصفهان
خدیجه کبریB
معصومه عباسی
تحقیق پایانی
ارزش و اهمیت حسن خلق در قرآن و سنت و آثار و پیامدهای فردی
شایسته تقدیر
12
قم
بنت الهدی
کلثوم رجبی
مقاله
کرامت انسان درمجازاتهای اسلامی
شایسته تقدیر
13
تهران
با نو امین (مشترک)
سمیه باقری
تحقیق پایانی
تساوی  و تفاوت جنسیتی در جایگاه و شخصیت زن دراسلام و...
شایسته تقدیر
14
تهران
بانو امین(مشترک)
صدیقه زیبایی نژاد
تحقیق پایانی
تساوی و تفاوت جنسیتی در جایگاه و شخصیت زن در اسلام و ...
شایسته تقدیر
15
قم
جامعة الزهراB
انسیه سعادت فر
پایان نامه
انسان شناسی از دیدگاه مطهری و اریک فروم
شایسته تقدیر
16
قم
جامعة الزهراB
عطیه نادران
مقاله
راه کارهای موثردر تربیت دینی کودکان
شایسته تقدیر
17
قم
جامعة الزهراB
فاطمه فاطمی
مقاله
فطرت و احکام
شایسته تقدیر
18
قم
جامعة الزهراB
اکرم سادات دهقانی
کتاب
چادر و مقنعه از دیدگاه قرآن وحدیث
شایسته تقدیر
19
قم
جامعة الزهراB
عاقله صابری
مقاله
بررسی فدک از نظر حقوقی و تاریخی
شایسته تقدیر
20
کاشان
کوثر
نجمه سادات حجازی
مقاله
حیاء زیبایی بی پایان
شایسته تقدیر
21
مشهد
نرجسB
عذرا مرادی
پایان نامه
بلوغ شرعی در مذاهب اسلامی با مقدمه ای در تکلیف و فلسفه شرایع
شایسته تقدیر
 
 

 

فهرست برگزیدگان خواهر، دومین دوره جشنواره علامه حلی (ره) - 1388
ردیف
شهر
مدرسه
پژوهشگر
قالب
نام اثر
رتبه
نوع منتخب
1                  
بوشهر
الزهراB
سیده الهام امام زاده
مقاله
تبیین فلسفی رابطه عقل و دین از نظر ابن رشد با تأکید بر تأویل
دوم
برگزیده
2                  
قم
جامعة الزهراB
نرجس رودگر
کتاب
فمینیسم، تاریخچه، نظریات، گرایش­ها، نقد
دوم
برگزیده
3                  
قم
جامعة الزهراB
فهیمه فیاضی
تحقیق پایانی
قرآن کریم در آینه ترجمه­های آلمانی فردریش روکرت و رودی پارت
دوم
برگزیده
4                  
تهران
بنت الهدی صدر
سعیده یزداندوست
تحقیق پایانی
تداوم انقلاب اسلامی در سایه اتحاد ملی وانسجام اسلامی
سوم
برگزیده
5                  
قم
جامعة الزهراB
فاطمه شاکرین
پایان نامه
وجود شناسی جامعه و بازتاب آن در دیدگاه­های مختلف جامعه شناختی
سوم
برگزیده
6                  
قم
جامعة الزهراB
افتخار یوسفی روشناوند
پایان نامه
عقل و  وحی در حکمت متعالیه صدر المتألهین
سوم
برگزیده
7                
قم
معصومیهB
زهرا عظیمی
کتاب
نگاهی به حقوق زن در اسلام
سوم
برگزیده
8                  
قم
جامعة الزهراB
زهرا محمد علی میرزایی
مقاله
بررسی نظریه توحید افعالی در میان فرق اسلامی
سوم
برگزیده
9                  
آبادان
فاطمة الزهراB
زینب سالمی فر
مقاله
نقد مهم­ترین دلایل پلورالیسم دینی
چهارم
شایسته تقدیر
10               
آبادان
فاطمة الزهراB
ابتسام آل خمیس
پایان نامه
تاثیر عقاید وهابیت بر جهان اسلام
چهارم
شایسته تقدیر
11               
اصفهان
خدیجه کبریB
مژگان منصوریان
تحقیق پایانی
گسترش تشیع درعصر صفوی و معرفی رجال سیاسی و علمای آن عصر
چهارم
شایسته تقدیر
12               
ایلام
فاطمة الزهرا اطهرB
زینب جمالی
پایا ن نامه
نقش وحدت در بقاء حکومت اسلامی
چهارم
شایسته تقدیر
13               
ایلام
فاطمة الزهرا اطهرB
سیده حدیث خوب سرشت
 
مقاله
 
 
نقش رسانه و فرهنگ رسانه ای در نشر تمدن اسلامی
چهارم
شایسته تقدیر
14               
پاکدشت
فاطمیهB
بتول هاتفی
تحقیق پایانی
روند تثبیت مذهب تشیع در ایران و پیوند آن با انقلاب اسلامی
چهارم
شایسته تقدیر
15               
تهران
کوثریه
زهرا تات
پایا ن نامه
شادی و نشاط از دیدگاه قرآن و روایات
چهارم
شایسته تقدیر
16               
تهران
بنت الهدی
نرگس مهدوی تبار
تحقیق پایانی
بررسی و نقد ادله مخالفین مرجعیت زنان
چهارم
شایسته تقدیر
17               
دزفول
الزهراB
سپیده نویدی
مقاله
شناسایی و تحلیل بداء از دیدگاه وحی و عقل
چهارم
شایسته تقدیر
18              +6
شاهین شهر
نرجس خاتونB
معصومه ابدالی
تحقیق پایانی
بررسی فرقه ضالة بهائیت
چهارم
شایسته تقدیر
19               
قم
جامعة الزهراB
مهدیه نامدار
مقاله
انقلاب اسلامی ایران شالوده شکنی و بنیاد­گرایی
چهارم
شایسته تقدیر
20               
قم
جامعة الزهراB
سمیه کامرانی
مقاله
ظهور و اهمیت «زبان شناسی»
چهارم
شایسته تقدیر
21               
قم
جامعة الزهراB
محبوبه زارع
کتاب
یادداشت­های جبرئیل
چهارم
شایسته تقدیر
22               
کرمان
فاطمیه B
سمیه ذوالعلی
تحقیق پایانی
نقش استعمار در پیدایش و گسترش بابیت و بهائیت
چهارم
شایسته تقدیر
23               
کلاردشت
الزهراB
زینت مهدیان
تحقیق پایانی
خاتمیت از دیدگاه اسلام
چهارم
شایسته تقدیر
24               
مشهد
نرجسB
حسنیه نوروزی
پایان نامه
سیره و روش­های تربیتی پیامبر اعظم(ص)
چهارم
شایسته تقدیر
25               
نجف آباد
زهرائیه B
ریحانه چهره ساز
تحقیق پایانی
فاطمه زهرا Bبرجسته­ترین الگوی تربیت کودک
چهارم
شایسته تقدیر
 
 
فهرست برگزیدگان خواهر، سومین دوره جشنواره علامه حلی (ره) - 1389
ردیف
شهر
مدرسه
نام پژوهشگر
قالب
عنوان اثر
رتبه
نوع منتخب
1                  
قم
معصومیهB
فاطمه مغیثی
پایان نامه
علم حجاب اکبر
دوم
برگزیده
2                  
قم
معصومیهB
حمیده سادات شهیدی
پایان­نامه
روش­های مواجهه با اضطراب کودکان
دوم
برگزیده
3                  
قم
معصومیهB
زهرا عظیمی
پایان­نامه
احکام تشریعی قرآن در حوزه حقوق خانواده با تکیه بر معیارهای سازگاری تناسب هماهنگی و واقع­گرایی
دوم
برگزیده
4                  
قم
جامعه الزهراB
الهام اسکندری
پایان­نامه
روش شناسی نظریه فقهی فهم اجتماعی نصوص
دوم
برگزیده
5                  
قم
جامعه الزهراB
زهرا یوسفی روشناوند
پایان نامه
وحی از منظر شیخ اشراق
دوم
برگزیده
6                  
قم
جامعه الزهراB
فاطمه مریدی
پایان نامه
نقش مصلحت در عرفی شدن دین از منظر امام خمینی
 
دوم
 
برگزیده
7                  
قم
بنت الهدی
معصومه گل‏گلی
پایان نامه
تأثیر نفس پیامبر اکرم (ص) در عالم وجود
دوم
برگزیده
8                  
مشهد
حضرت رقیهB
زهره خاکی
پایان نامه
حجامت و زالو درمانی در طب اسلامی
دوم
برگزیده
9                  
مشهد
حضرت خدیجهB
لیلا یوسف‏زاده بایگی
پایان نامه
ایمان از دیدگاه شهید مطهری (ره)
دوم
برگزیده
10               
شاهرود
امام جعفر صادق A
وحیده جعفرآبادی
پایان نامه
بلوغ عقلانی و جسمانی از منظر آیات و روایات
دوم
برگزیده
11               
دزفول
الزهراB
سپیده نویدی
پایان نامه
شناسایی و تحلیل بداء از دیدگاه عقل و وحی
دوم
برگزیده
12               
بابل
عصمتیه
ام‏البنین دامادی
پایان­نامه
شناخت بنی اسرائیل دیروز و صهیونیسم امروز
دوم
برگزیده
13               
قم
معصومیهB
آرزو شکری
پایان­نامه
حقوق اهل بیت (ع) از دیدگاه قرآن و حدیث
سوم
برگزیده
14               
قم
جامعه الزهراB
سمیرا قنبری
پایان نامه
التطور الدلالی فی المفردات القرآنیه
سوم
برگزیده
15               
قم
جامعه الزهراB
فائزه اسکندری
پایان نامه
ارزیابی نرم افزار های علوم اسلامی شهر قم
سوم
برگزیده
16               
قم
جامعه الزهراB
مهدیه نامدار
كتاب
جهانی شدن و امنیت ملی ایران با تاکید بر مقوله فرهنگ شیعی
سوم
برگزیده
17               
قم
جامعه الزهراB
معصومه اسماعیلی
پایان نامه
عقلانیت در اندیشه فلسفی ابن­سینا
سوم
برگزیده
18               
قم
جامعه الزهراB
معصومه سادات
سالک اصفهانی
مقاله
پارادوکس مرتبه  مثالی نفس حادث در نفس شناسی صدرالمتألهین (ره)
سوم
برگزیده
19               
تهران
كریمه اهل بیتB
زهرا گودرزی
پایان­نامه
بررسی شبیه سازی، احکام و آثار آن
سوم
برگزیده
20               
تهران
مشكوة
لیلا کولیوند
كتاب
مادر و سیر تربیتی کودک و نوجوان از دیدگاه قرآن و سنت
سوم
برگزیده
21               
تهران
مشكوة
نسیم تاجیک خاوه
پایان نامه
مباحث فقهی پیشگیری از بارداری
سوم
برگزیده
22               
تهران
فاطمیهB
نفیسه شمیرانی مهر
پایان نامه
نوع آوری علامه طباطبایی (ره) در برهان صدیقین
سوم
برگزیده
23               
دامغان
فاطمیهB
سمیه مقدسی
پایان نامه
فرزند خواندگی در ایران
سوم
برگزیده
24               
شیراز
مكتب الزهراB
مرضیه صادق
پایان نامه
تفسیر علیت به تشأن در فلسفه ملاصدرا
سوم
برگزیده
 

 

  

فهرست شایستگان تقدیر خواهر سومین دوره جشنواره علامه حلی (ره) -1389
ردیف
شهر
مدرسه
پژوهشگر
عنوان
نوع منتخب
1
اراک
الزهراB
اشرف عاشق حسینی
رابطه من وهمسرم چگونه و چرا؟(هنر زن بودن)
شایسته تقدیر
2
ارومیه
الزهراB
اعظم پورحیدر
بررسی علل رویگردانی از حجاب
شایسته تقدیر
3
ارومیه
الزهراB
فاطمه خالق صفت
نقش زنان مسلمان در تداوم نهضت حسینی
شایسته تقدیر
4
اصفهان
النفسیه
نرجس صفری
عوامل سقوط اخلاقی انسان در نهج البلاغه
شایسته تقدیر
5
بابل
جامعة الزهراB
مریم یزدانی
متعلقات خمس و چگونگی مصرف آن
شایسته تقدیر
6
بناب
حضرت ولیعصر(عج)
رقیه احمدپور
خمس در فقه شیعه
شایسته تقدیر
7
بندر امام خمینی
امام خمینی(ره)
سعیده محسنی نسب
دور العقل فی استنباط الحکم الشرعی
شایسته تقدیر
8
بوشهر
الزهراءB
سیده الهام امام زاده
تبیین فلسفی رابطه عقل و دین از نظر ملاصدرا با  تأکید بر تأویل
شایسته تقدیر
9
پارس آباد
حوزه علمیه ثامن الحجج (ع)
فاطمه مدرس
علل گرایش جوانان به روابط نامشروع
شایسته تقدیر
10
تبریز
صادقیه
خدیجه فرجی تیرآبادی
مشروعیت ازدواج موقت
شایسته تقدیر
11
تبریز
صادقیه
معصومه حسن زاده
قضاوت زن در فقه اسلامی
شایسته تقدیر
12
تبریز
صادقیه
ژیلا اسدی
بهداشت فردی در اسلام
شایسته تقدیر
13
تبریز
صادقیه
نسرین زندی بهار
رجعت از دیدگاه شیعه
شایسته تقدیر
14
تهران
فاطمة الزهرا B
فائزه حاجی ابراهیم
آسیب شناسی تربیت دینی از دیدگاه نهج البلاغه
شایسته تقدیر
15
تهران
نور الزهراB
حکیمه مفتح
تدابیر پیشگیرانه از بی حجابی در قوانین جمهوری اسلامی ایران
شایسته تقدیر
16
تهران
الغدیر
محبوبه اختری
شوون رهبری و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر
شایسته تقدیر
17
تهران
فاطمهB
نسیبه سوری
مبانی نظری و فکری سکولاریسم
شایسته تقدیر
18
جعفریه
حضرت معصومه B
فاطمه اکبری
اخلاق بنی اسرائیل در قرآن
شایسته تقدیر
19
خوراسگان
فاطمة الزهراB
محبوبه کافی
بررسی آیه خلافت
شایسته تقدیر
20
زنجان
الزهرا B
فاطمه مسچی
نقش فرهنگی وقف در جامعه
شایسته تقدیر
21
سمنان
عصمتیه
سمیه مهدوی نژاد
آزادی عقیده و بیان از دیدگاه آیات و روایات
شایسته تقدیر
22
سمنان
عصمتیه سمنان
زینب داودی
علل ناسازگاری زوجین پیامدها و راهکارها
شایسته تقدیر
23
شیراز
فاطمة الزهراء B
سمانه نهاوندی
شناخت صحیح از بازی کودک و اسباب آن (با رویکرد تربیت اسلامی)
شایسته تقدیر
24
شیراز
فاطمة الزهراء B
منیژه شمسایی
عوامل تفاهم زوجین در اسلام
شایسته تقدیر
25
علی آباد کتول
کوثر
ثریا آشوری
مادران ائمه (ع) و نقش آنان در تربیت جامعه
شایسته تقدیر
26
قم
صدیقه کبری B
زینب داربر
وظایف والدین در تربیت فرزندان در دوران جوانی
شایسته تقدیر
27
قم
جامعة الزهراB
مینا حسینی
تحلیل داستان حضرت موسی و خضر (ع)
شایسته تقدیر
28
قم
بنت الهدی
مرضیه احمدی
نقش انتظار در بهداشت روانی
شایسته تقدیر
29
قم
معصومیهB
معصومه نجفی دلیر
سیمای نبوی در کلام علوی
شایسته تقدیر
30
قم
جامعة الزهراB
زینب تشکری صالح
دو مبنای عمده در حدود و اختیارات ولایت فقیه
شایسته تقدیر
31
قم
جامعة الزهرا B
فهیمه قاسمی فیروز آبادی
کاربردهایی از کلام وحی و ائمه معصومین (ع) برای بهتر شدن زندگی مشترک
شایسته تقدیر
32
قم
جامعة الزهراB
طاهره روحانی
آزادی اراده انسان در کلام اسلامی
شایسته تقدیر
33
قم
جامعة الزهراB
پروین نیک سرشت
بررسی و نقد جسم انگاری روح از نگاه متکلمان
شایسته تقدیر
34
قم
جامعة  الزهراB
فاطمه شابندر
الشیعه: الاصول، الایمان و الاعمال
شایسته تقدیر
35
قم
جامعة الزهراء B
زهرا محسن زاده
درونی کردن ارزش در نوجوان در سایه شکوفایی فطرت
شایسته تقدیر
36
قم
معصومیه
سیده زهرا معصومی لاری
تأثیر باورداشت مهدویت بر روان آدمی
 
شایسته تقدیر
37
قم
جامعة الزهراB
ملیحه شاکری
ویژگی ها و اهداف مثالهای قرآنی
شایسته تقدیر
38
کرج
زینبیهB
حدیثه زنگنه
نقش اعتدال در تکامل انسان با تاکید بر نهج البلاغه
شایسته تقدیر
39
کرج
بقیع
معصومه حمیدی پور
تربیت دینی فرزند از دیدگاه امام علی (ع)
شایسته تقدیر
40
کرمان
حضرت زینب B
آزیتا رستم گوهری
تقوا در قرآن و سنت
شایسته تقدیر
41
کرمان
حضرت زینب B
وجیهه تقی زاده
ویژگی های پیامبر (ص) درقرآن
شایسته تقدیر
42
کرمانشاه
امام خمینی (ره)
الهام ملکشاهی
مدگرایی با تاکید بر عوامل و پیامدها
شایسته تقدیر
43
مشهد
حضرت رقیه B
فاطمه روحبخش زائری
امامت و رهبری در نهج البلاغه
شایسته تقدیر
44
مشهد
حضرت رقیه B
محدثه سادات حق شناس
فدک از نگاه تاریخی، فقهی، سیاسی
شایسته تقدیر
45
مشهد
حضرت رقیهB
وجیهه محمدی دوست
ارتباط کلامی همسران از دیدگاه سنت و روانشناسی
شایسته تقدیر
46
مشهد
حضرت رقیهB
وحیده دانا
عبرت آموزی در قرآن
شایسته تقدیر
47
مینودشت
الزهراB
لیلا شهمرادی
مسئله بداء در قرآن
شایسته تقدیر
48
نجف آباد
الزهرا B
اکرم حسینی
الگو پذیری از شخصیت حضرت زهرا (س)
 
شایسته تقدیر
49
نی ریز
الزهراB
نجمه جوادی پور
بررسی رضایت از زندگی زناشویی در بین طلبه های شهر نی ریز سال تحصیلی 88-89
شایسته تقدیر
50
هادیشهر
فاطمیهB
زینب گرامی
بررسی و مقایسه اجمالی جریانهای نوظهور با عرفان حقیقی و آسیب شناسی آن
شایسته تقدیر
 
 

 

 
فهرست برگزیدگان خواهر چهارمین دوره جشنواره علامه حلی (ره) -1390
ردیف
شهر
مدرسه
نام پژوهشگر
قالب
عنوان اثر
نوع منتخب
   1            
اصفهان
مجتهده امین
گلناز رستگارپناه
برگزیده
قرآن و دانش نوین در تضاد یا در تطابق
برگزیده
   2            
قم
جامعه الزهرا
مهدیه نامدار
مقاله سطح4
ناهمگونی دموکراسی غربی با هویت ایرانی
شایسته تقدیر
   3            
قم
جامعه الزهرا
خدیجه سپهری
مقاله سطح4
توحید ذاتی در نهج‏البلاغه
شایسته تقدیر
   4            
قم
مدرسه عالی شهیده بنت‏الهدی
فاطمه‏سادات موسوی
مقاله سطح2
هم‏گرایی اسلامی در سیره نبوی
شایسته تقدیر
   5            
ارسنجان
فاطمیه
فرزانه زارعی
مقاله سطح1
تربیت اسلامی قبل از تولد فرزند
شایسته تقدیر
   6            
جهرم
نرگسB
مهسا یعقوبی
مقاله سطح1
درآمدی بر سیره اقتصادی معصومین(ع) و اصول راهبردی برای تأمین درآمد
شایسته تقدیر
   7            
مشهد
پیروان حضرت زهراB
سمیه حسین‏پور
مقاله سطح1
بررسی فقهی عده و انواع آن
شایسته تقدیر
   8            
شوش دانیال
الزهراB
ندا نصیری مبارکه
مقاله سطح1
قرآن در آیینه قرآن
شایسته تقدیر
   9            
دامغان
فاطمیهB
نرگس خیری
پایان نامه سطح2
تصویرپردازی ماورایی در قرآن
برگزیده
  10          
قزوین
کوثر
زهرا کلهر
پایان نامه سطح2
بررسی عشق در حکمت افلاطونی و تطبیق آن با حکمت و عرفان اسلامی
برگزیده
 
 

 

فهرست برگزیدگان خواهر چهارمین جشنواره علامه حلی (ره) - 1390
 
ردیف
شهر
مدرسه
پژوهشگر
 
عنوان
رتبه
                     11           
ری
حضرت عبدالعظیم(ع)
زهرا فیروزآبادی
پایان نامه سطح2
نقد آثار مستشرقان در برخورد پیامبر(ص) با یهود مدینه
برگزیده
 
                     12           
زرین‌شهر
الزهراB
محبوبه ملکی
پایان نامه سطح2
ارتباط غیرکلامی در مهارت‏های زندگی از دیدگاه دین و روان‏شناسی
برگزیده
 
                     13           
مشهد
عصمتیه
زینت‏سادات انوری
پایان نامه سطح2
پیوند بهائیت و صهیونیسم
برگزیده
 
                     14           
دامغان
فاطمیهB
سمیه ابراهیمی
پایان نامه سطح2
فتنه و عوامل آن در نهج‏البلاغه
برگزیده
 
                     15           
تهران
حضرت خدیجهB
زینب نغمه
پایان نامه سطح2
تحلیلی بر غزوه احد و عبرت‏های آن
شایسته تقدیر
 
                     16           
کرمانشاه
امام خمینی(ره)
ظریفه کهراریان
پایان نامه سطح2
قلب در قرآن
شایسته تقدیر
 
                     17           
بابل
الزهراB
عاطفه صادق‏پور درزی
پایان نامه سطح2
تبیین مظاهر جاهلیت اولی و مدرن و مقایسه آن دو
شایسته تقدیر
 
                     18           
تهران
حضرت خدیجهB
مریم صادقی پری
پایان نامه سطح2
نقش بهانیت در پیدایش و استمرار رژیم پهلوی
شایسته تقدیر
 
                     19           
مرند
فاطمةالزهرا B
آمنه عبدی دیزج یکان
پایان نامه سطح2
حکمت ابتلا و امتحان در قرآن
شایسته تقدیر
 
                     20           
کرمان
فاطمیهB
زینب قاسمی گوهرریزی
پایان نامه سطح2
نقش تفكر در رشد و هدایت انسان‏ها از دیدگاه اسلام
شایسته تقدیر
 
                             
 
 

 

 
رتبه
نام اثر
پژوهشگر
مدرسه
شهر
ردیف
برگزیده
بررسی اصول مدیریت اسلامی از منظر امام علی درنهج البلاغه
حوا عرب انصاری
امام جعفر صادق (ع)
سمنان - شاهرود
1.                
برگزیده
راهکارهای گذر از بحران معنویت در جهان اسلام
رحیمه قربانی
فاطمیه
کرمان
2.                
برگزیده
بررسی معیارهای انتخاب همسر بین دانشجویان و طلبه­ها
زهره قلعه نویی
نرجس (س)
خراسان رضوی –سبزوار
3.                
برگزیده
تبیین حسن ظن از منظر آیات و روایات و آثار آن
زینب حسن پوردکان
جعفریه –حضرت معصومه
قم
4.                
برگزیده
بداء در آیات و روایات
ساره کلباسی
الغدیر
تهران-تهران
5.                
برگزیده
بررسی آراء و عقاید  دینی خلیفه دوم
سیده لیلا مرتضوی
ریحانه
اصفهان- اصفهان
6.                
برگزیده
توحید در قرآن و عهدین
سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی
الزهرا (س)
مازندران-بابل
7.                
برگزیده
روابط ناسالم دختر و پسر ،علل و راهکارها
شیما راستیان جهرمی
الزهرا (س)
فارس-شیراز
8.                
برگزیده
نگاه از منظر آیات و روایات
فاطمه جعفری ندوشن
حضرت زینب (س)
یزد-یزد
9.                
برگزیده
حضانت از دیدگاه فقه و حقوق
مرضیه رمضانی
ثامن الحجج
اردبیل-پارس آباد
10.              
شایسته تقدیر
نقش نواب و علماء در تداوم تشیع در عصر غیبت صغری
اعظم خواجوی
الغدیر
تهران
11.              
شایسته تقدیر
شیطان در آیات و روایات
افسانه شاکری
فاطمیه
فارس - فسا
12.              
شایسته تقدیر
یقین از دیدگاه آیات و روایات
الهام بهسوار
فاطمیه
فارس- فسا
13.              
شایسته تقدیر
بررسی مسأله ناسزاگویی از دیدگاه کتاب و سنت
زری ایروانی
الزهرا(س)
خراسان رضوی –نیشابور
14.              
رتبه
نام اثر
پژوهشگر
مدرسه
شهر
ردیف
شایسته تقدیر
رویکرد حدیثی جریان تجدید نظرطلبان اعتدالی اهل سنت
زهرا جوادی
پیروان حضرت زهرا(س)
خراسان رضوی –مشهد
15.              
شایسته تقدیر
بررسی ارث زوجه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
زهرا حسن پوردکان
جعفریه –مدرسه حضرت معصومه
قم
16.              
شایسته تقدیر
مهر و نققه در فقه اسلامی
زهرا رنجبری
ولیعصر (عج)
آذرشرقی –بناب
17.              
شایسته تقدیر
بصیرت از دیدگاه قرآن و امام علی (ع)
 
زهره بیجارچیان
الغدیر
تهران
18.              
شایسته تقدیر
وسواس و راه­های درمان آن از دیدگاه دین و علم روان شناسی
زهره کیومرثی
فاطمه الزهرا (س)
مرکزی –ساوه
19.              
شایسته تقدیر
پیدایش و پیامدهای بهائیت در ایران
سحر نعمتی
امام خمینی (س) –
کرمانشاه
20.              
شایسته تقدیر
آسیب­شناسی روابط دختر و پسر
سمانه کاویانی
حضرت زینب
کرمان
21.              
شایسته تقدیر
راهکارهای گسترش عفاف در جامعه و پیامدهای آن
سمیه نادری
امام خمینی (ره)
تهران- رباط کریم
22.              
شایسته تقدیر
بررسی تحلیلی نقش عمار بن یاسر در جنگ صفین
سیده حورا موسوی
جامعه الزهراء
قم
23.              
شایسته تقدیر
بصیرت و کارکردهای فردی و اجتماعی آن از منظر آیات و روایات
فاطمه اسکندری
صادقیه
آذرشرقی –تبریز
24.              
شایسته تقدیر
نگاهی به نظریه تناسخ ارواح در ادیان بزرگ جهان
فاطمه براریان مرزونی
الزهرا(س)
مازندران –بابل
25.              
شایسته تقدیر
نقل عبادات اسلامی در تکامل فردی و اجتماعی انسان
فاطمه صابری
جامعه الزهرا (س)
قم
26.              
رتبه
نام اثر
پژوهشگر
مدرسه
شهر
ردیف
شایسته تقدیر
مضامین دعای مکارم الاخلاق در سیره عملی امام خمینی
فاطمه صغری ولی زاده صلحدار
الزهرا (س)
مازندران –بابل
27.              
شایسته تقدیر
ضرورت قیام و ‌آسیب­شناسی منع آن در عصر غیبت
کبری حسینی نژاد
حضرت خدیجه
خراسان رضوی –مشهد
28.              
شایسته تقدیر
نقش زن در اقتصاد و خانواده
مطهره سادات میرنوراللهی
جامعه الزهراء
قم
29.              
شایسته تقدیر
روش­های تغییر و اصلاح رفتار در قرآن و سنت‎‎‏ با  رویکرد تطبیقی به دانش روانشناسی رایج
معصومه احدی
حضرت رقیه(س)
خراسان رضوی –مشهد
30.              
شایسته تقدیر
هدایت و ضلالت از دیدگاه قرآن و روایات
معصومه حاجیان
الزهرا (س)
گلستان –گرگان
31.              
شایسته تقدیر
بررسی و نقد عقاید مرجئه
نجمه رضوی کوشکی
الزهرا (س)
فارس –شیراز
32.              
شایسته تقدیر
ابتلاء و آثار تربیتی آن از دیدگاه آیات و روایات
نسرین بیکوردی
زینبیه
البرز –کرج
33.              
شایسته تقدیر
عدالت اجتماعی در قرآن و سیره­ی پیامبر (ص)
نسرین خسروی
فاطمه الزهرا(س)
فارس –داراب
34.              
شایسته تقدیر
بررسی حقوق زن (مهریه ، نفقه)
نعیم کرد جزی
الزهرا (س)
یزد –بافق
35.              
شایسته تقدیر
غنا و موسیقی در فقه اثناعشری
ویدا ملازاده
صادقیه
آذربایجان شرقی –تبریز
36.              
شایسته تقدیر
امام شناسی در نهج البلاغه
هاجر اسدی
کوثر
قزوین - قزوین
37.