نقش گناه در حبس دعا از ديدگاه آيات و روايات

شناسه محتوا : 24347

1396/07/17

تعداد بازدید : 73

موضوع اين پايان نامه نقش گناه در حبس دعا از ديدگاه آيات و روايات مي باشد. گناه در لغت به معناي كار بد و زشت آمده ودر اصطلاح به هرگونه نافرماني از دستورات الهي اطلاق مي شود.كه داراي واژه هاي مترادف و همسويي مانندذنب،لمم،جناح،خطيئه،سيئه و...در قرآن مي باشد.كه همه آنها به نوعي يك تيرگي و سياهي در قلب و روح آدمي به وجود آورده و مقدمات دوري و فاصله انسان با پروردگار باري تعالي را فراهم ميكند. دعا نيز در لغت به معناي خواندن و صدا زدن مي باشد كه در قرآن مصداقهايي همانند صلاه،استكانت،ذكر وعبادت براي آن آمده است.كه در همه آنها به نوعي، ايجاد يك ارتباط معنوي با پروردگار متعال مي‌باشد. تكرار گناه چون باعث ايجاد ملكه گناه در تمام وجود انسان مي شود اين ملكه شدن گناه تاثيرات سو و منفي بر روح و روان انسان ايجاد مي كند.ازطرفي رابطه بين گناه و دعا و شرايط دعا يك رابطه عكس مي باشد.به اين صورت كه هرچه ملگه گناه در وجود آدمي مستحكمتر شود،به همان نسبت توفيق برقراري ارتباط فرد داعي و فراهم شدن شرايط دعا در او براي برقراري ارتباط با خداوند متعال كمتر مي گردد واين به ميزان ارتكاب گناه در فرد داعي بستگي دارد. مهمترين نقش گناهان در وجود آدمي،ايجاد شدن قساوت و سختي قلب و تسلط شيطان بر روح و قلب انسان و در نتيجه سلب توفيق از او مي باشد كه يكسري از گناهان خاص مانند شرك، انكارولايت،عاق والدين،خوردن لقمه حرام،حسد،غيبت،نجوا و...باعث ايجاد اين تاثيرات سوء بر وجود انسان ميشود.در اثر اين تاثيرات منفي و شيطاني،توفيق مناجات و نيايش از آدمي سلب شده ومغضوب و منفور باري تعالي قرار ميگيرد.در نتيجه نمي تواند دعا و درخواست خاضعانه و با توجه به شرايط دعا به پيشگاه باري تعالي داشته باشدودر اينجاست كه دعاهايش حبس شده و رد مي‌گردد. تفكر عميق و ايمان و باور قلبي درباره تاثير گناهان كه چنين اثرات منفي بر روان و روح انسان ايجاد ميكند،ميتواند يكي از راهكارهاي علمي و مقدمه اي در تصميم جدي براي جلوگيري از ارتكاب گناهان باشد.كه آدمي در عمل با توبه و استغفار و انجام عمل صالح ميتوانداثر اين گناهان را خنثي نموده و با مداومت به ذكر و توجه خداي متعال در نماز و روزه و تلاوت قرآن و...وتوسل به اهل بيت عليهم السلام،براي تثبيت شدن در مسير تقرب الهي و دوري از اثرات گناهان گام بردارد. كليدواژه هاي اين تحقيق عبارتند از: گناه،نقش گناه،دعا،حبس،حبس دعا،آيات،روايات
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : گيلان
  • : صومعه سرا
  • : فاطميه
  • : خیر