سمنان تعامل مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد بسطام با دانشکده علوم قرآنی در این مدرسه برگزار گردید .

شناسه خبر : 94446

1399/05/08

تعداد بازدید : 8

سمنان تعامل مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد بسطام با دانشکده علوم قرآنی در این مدرسه برگزار گردید .
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) در مورخ 8/5/1399 نشست پژوهشی و تعامل با دانشکده علوم قرآنی در این مدرسه برگزار گردید .


به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) در مورخ 8/5/1399 نشست پژوهشی و تعامل با دانشکده علوم قرآنی در این مدرسه برگزار گردید .
هدف از برگزاری این نشست تعامل و همکاری هر چه بیشتر در زمینه پژوهشی و برگزاری نشست و استفاده از اساتید برای برگزاری نشست بود.
 

اخبار مرتبط