موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران برگزار کرد.

قم، برگزاری انجمن پژوهشی گروه اخلاق و تربیت اسلامی

شناسه خبر : 82768

1398/08/01

تعداد بازدید : 77

قم، برگزاری انجمن پژوهشی گروه اخلاق  و تربیت اسلامی
به همت گروه اخلاق و تربیت اسلامی، جلسه انجمن پژوهشی گروه اخلاق در موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه قم برگزار شد.

جلسه انجمن پژوهشی گروه اخلاق با حضور جمعی از اعضای انجمن با موضوع بررسی استعداد و توانایی اعضاء، نحوه و تاریخ معارفه اعضای جدید و مروری بر هدف گذاری کلی و جزئی انجمن در 29 مهر، در فضای سرسبز و پاییزی بوستان نرگس برگزار شد.