کرمانشاه- خبر مدارس- هرسین- برگزاری کرسی آزاداندیشی باموضوع "حجاب ،تکریم شخصیت زن یا ممانعت ازانحراف مرد

کرمانشاه- خبر مدارس- هرسین- برگزاری کرسی آزاداندیشی باموضوع "حجاب ،تکریم شخصیت زن یا ممانعت ازانحراف مرد

شناسه خبر : 69274

1397/09/20

تعداد بازدید : 133

کرمانشاه- خبر مدارس- هرسین- برگزاری کرسی آزاداندیشی باموضوع
کرسی آزاداندیشی باموضوع "حجاب ،تکریم شخصیت زن یا ممانعت ازانحراف مرد" در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری(س) هرسین برگزار شد.

کرسی آزاداندیشی باموضوع "حجاب ،تکریم شخصیت زن یا ممانعت ازانحراف مرد"باحضور اساتید و طلاب درمدرسه علمیه حضرت زینب کبری (س) شهرستان هرسین برگزار شد .

دراین کرسی خانم سودابه خلیل پور به عنوان( ارائه کننده ) ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز امامت حضرت  ولی عصر (عج)وذکرآیه ای ازسوره مبارکه نور /31 درقرآن ازحجاب سخن به میان آمده "وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولایبدین زینتهن000 دراین آیه به بیان وظایف زنان  اشاره دارد و می فرماید : چشم های خودرا از نگاه هوس آلود فروگیرند، دامن خودرا حفظ کنند ، زینت خودرا ظاهر نکنند مگرآن مقدار که آشکاراست.درادامه بحث به پوشش درمقابل اطفال، نهی کردن پیامبر (ص) از خلوت با نامحرم، چرایی حجاب وذکر داستانی دراین زمینه اشاره کرد به این که حجاب زن تکریم زن است ومانع آلوده شدن جامعه به فساد است ونیزانرژی دهنده دررسیدن به رتبه عالی است .

درادامه کرسی، خانم تابان  سلیمانی به عنوان( منتقد) افزود: عفت فقط درحجاب ظاهری نیست ، عملکرد منفی برخی ازافرادی که محجبه اند نشان دهنده این است که حجاب  به تنهایی بازدارنده ازآسیبهای اجتماعی نیست ، اما اگرحجاب به آن معنای صحیح تعریف شود یقینا درحذف آسیبهای اجتماعی موثر است. وی درادامه افزود: حجاب اگر به عنوان یک شاخص ونماد باشد برای زنانی است که سایر اررزشهای اسلامی را پاس دارند و متدین هستند اما این بدان معنا نیست که هرکس حجاب ندارد پس عفیف ،ایرانی ،انقلابی وولایی نیست بلکه بی حجابی او فقهی است پس حجاب لازم است وطهارت دل کفایت نمی کند ونمی توان گفت هرکس باحجاب است آدم باتقوایی است و بی حجاب ها به طور کلی بی تقوا هستند .درپایان خانم  بتول پورهمتی به عنوان( داور) افزود: حیا وعفت وحجاب فقط اختصاص به زن ندارد بلکه مردان راهم شامل می شود ولی چون مرد دارای ویژگی هایی است که درمواجه بازن خیلی ضعیف است لازم و ضروری است که زن حیای بیشتری داشته باشد ، درنتیجه اگرزن حیا ءوحجاب داشته باشد مرد دچار انحراف نمی شود .