کرمان برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه حضرت زینب کرمان

شناسه خبر : 63259

1397/06/05

تعداد بازدید : 71

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب(س) کرمان برگزار شد.

جلسه دفاع از تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب (سلام الله علیها) کرمان برگزار شد.

 

جلسه دفاع از تحقیق پایانی یکی از طلاب مدرسه علمیه  حضرت زینب سلام الله علیها کرمان  به صورت حضوری و در تعامل این مدرسه با معاونت پژوهش مدیریت استان برگزار شد.

معاون پژوهش مدرسه علمیهحضرت زینب (سلام الله علیها) در این خصوص تصریح کرد: دفاعیه تحقیق پایانی سرکار خانم زهرا پورشیخعلی با حضور استاد داور سرکار خانم محبوبه جوکار و استاد راهنما سرکار خانم زهره بیگم قربانی برگزار گردید.این تحقیق که با عنوان: «امربه معروف ونهی ازمنکردرسیره امامان معصوم علیهم السلام» تدوین یافته در چهار فصل تنظیم گردیده که به بررسی شیوه های گفتاری ورفتاری معصومین علیهم السلام درطریق امربه معروف ونهی ازمنکر می پردازد. با توجه به امتیازات تحقیق به لحاظ شکلی، ساختاری  و محتوایی تحقیق حاضر حائز امتیاز عالی گردید.