كرسي آزاد انديشي اسلام آمریکایی آری یا خیر؟ در مدرسه معصوميه خرم آباد

شناسه محتوا : 31610

1398/12/10

تعداد بازدید : 49

  • : لرستان
  • : خرم آباد
  • : معصوميه
  • : خانم سید فاطمه طاهری
  • : آقاي نسترن هوشیاری
  • : حجت‌الاسلام ابراهیمی
 
چکیده دیدگاه ارائه‌کننده
 برای تشخیص اسلام ناب از اسلام آمریکایی و آشکار شدن تضادهای میان آن دو باید به قرآن مراجعه نمود؛ ازآنجاکه امام خمینی (ره) یکی از مهم ترین انقلاب های جهان را با معیار اسلامی به دنیا عرضه کرد؛ طبیعی است که دشمنان برای ترویج اسلام آمریکایی و تخریب اهداف معنوی و الهی جوامع اسلامی بکوشند؛ مهم ترین مواردی که به‌عنوان اسلام آمریکایی معرفی‌شده‌اند عبارتنداز:
اسلام سرمایه داری؛
اسلام راحت‌طلبان؛
اسلام مقدس‌مآب‌ها؛
چکیده دیدگاه موافق
اگر اسلام آمریکایی وجود ندارد این‌همه تبلیغات مقابل اسلام ناب برای چیست؟
در پاسخ باید گفت: دشمن برای تمدن سازی اسلام آمریکایی در بنیادهای آمریکایی برنامه ریزی کرده است. ضمن این که با صرف هزینه می کوشد یک تفکر شیطانی را مقابل مکتب های مهم  دیگر قرار دهد و اگر بتواند تفکر و حرکت مردم را مقابل اسلام ناب ساماندهی کند به اهدافش رسیده است.
چکیده دیدگاه مخالف
1. چطور ممکن است  که کشور بزرگ آمریکا تمام‌وقت خود را به ترویج اسلام آمریکایی اختصاص دهد و اهداف شوم دیگری نداشته باشد؟
2. اگر هدف کشور آمریکا ترویج اسلام آمریکایی باشد به ضرر خودش تمام می شود؛ زیرا با این حرکت، عده  زیادی مسلمان می¬شوند.
3. آمریکا اگر بخواهد کاری انجام دهد به‌صورت مستقیم انجام می دهد؛ نه اینکه به حاشیه برود، چون این خود ترویج اسلام است.
جمع‌بندی داور
بامطالعه تاریخ درمی‌یابیم که بهترین  راه مبارزه با یک دین اصیل، ساختن بدلی از آن است؛ بت پرستی مشرکان نیز بهترین گواه بر صدق این ادعاست؛ چراکه آنان در مقابل پرستش خداوند یکتا، خدایی بدلی و غیر اصیل را جایگزین می کردند، شناخت مسلمان حقیقی از مسلمانان اسمی کاری دشوار است؛ به همین دلیل امام خمینی (ره) با ترسیم دو تفکر اسلام اصیل و اسلام غیر اصیل و یا به تعبیر آن حضرت، اسلام آمریکایی، مهم ترین کار را در عصر حاضر انجام داد؛ تنها راه رسیدن به جامعه متمدن اسلامی، آن گونه که پیامبر بزرگ اسلام (صلی‌الله علیه وآله) معرفی نموده و توسط اهل‌بیت (علیهم اسلام) تفسیر و اجراشده است، شناخت اسلام حقیقی از اسلام آمریکایی است و چنین کاری از عهده  کسانی برمی‌آید که دین واقعی را درک کرده باشند.
کلیدواژه ها: اسلام ناب، اسلام آمریکایی، تمدن سازی، دین بدلی.

مطالب مرتبط