سيماي اهل بيت از منظر نهج البلاغه (با توجه به تفاسير ابن ابي الحديد، ابن ميثم بحراني ، ملامحمد تقي شوشتري)

شناسه محتوا : 28831

1397/09/28

تعداد بازدید : 79

مجموعه فرمايشات حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در نهج البلاغه، گنجينه‌اي است پر محتوا كه كتاب زندگي به‌شمار مي رود؛ به‌گونه‌اي كه بايد نهج البلاغه را براي زندگي كردن خواند. به همين دليل است كه بسياري از بزرگان مسلمان به اين كتاب شرح هاي مختلفي زده اند. اگر نهج‌البلاغه را ورق بزنيم، با انواع موضوعات ادبي، اجتماعي، اعتقادي، فلسفي، اخلاقي و ... در اوج لطافت و زيبايي و بر قله‌ي حكمت و دانايي آشنا مي‌شويم. يكي از موضوعات نهج‌البلاغه اهل بيت عليهم السلام است كه امام علي عليه السلام از زواياي مختلف مانند افضليت و احقيت در خلافت و مقام ممتاز علمي، معنوي و مرجعيت به صورت گسترده به آن پرداخته است. مفاهيم جديد، معاني عميق و وجوه گوناگون نهج البلاغه چون معجزه‌اي ثبت گرديده تا بزرگان به شرح و تفسير آن بپردازند. در اين پايان‌نامه با روش توصيفي و تحليلي با مراجعه به متن درصدد بازيافت، تبيين و تفسير متن، مقام اهل‌بيت عليهم السلام از منظر نهج البلاغه، با مراجعه به تفسير ابن ابي الحديد، ابن ميثم بحراني و بهج الصباغه شوشتري هستيم. لذا محقق، اثر را در پنج فصل تقسيم كرده است كه عبارت است فصل اول كليات و مفاهيم، فصل دوم ولايت سياسي اجتماعي اهل‌بيت عليهم السلام در نهج البلاغه، فصل سوم مرجعيت علمي و ديني اهل بيت عليهم السلام در نهج البلاغه، فصل چهارم ويژگي‌هاي شخصيتي و
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : كلام اسلامي
  • : تهران
  • : تهران
  • : قاسم‌بن‌الحسن«ع»