همایش پیام های جهانی اربعین

تهران همایش اربعین مدرسه علمیه کوثریه

شناسه خبر : 80871

1398/06/12

تعداد بازدید : 46

تهران همایش اربعین مدرسه علمیه کوثریه
فراخوان همایش اربعین

همایش پیام های جهانی اربعین

از همه طلاب و اساتید دعوت میشود، در «همایش پیام های جهانی اربعین» با ارسال آثار خود در قالب‌های  ذیل شرکت نمایند:

1-کتب، رساله ها، طرحنامه ها ... با محور اربعین

2-مقالات با محورهای مذکور

محورها:

الف) اربعین حسینی، زنان، اخلاق، تربیت و سبک زندگی

ب) اربعین حسینی، مطالعات و تعاملات فرهنگی و جهانی سازی

ج)اربعین حسینی، زنان، فرصت ها و چالش ها

د) میراث اربعین معنوی

مهلت ارسال آثار:

15 شهریور 1398

جوائز:

به برگزیدگان هدایای نفیسی اهدا خواهد شد

اخبار مرتبط