لرستان جلسه دفاعیه مدرسه معصومیه س خرم آباد

لرستان جلسه دفاعیه مدرسه معصومیه س خرم آباد

شناسه خبر : 66132

1397/08/01

تعداد بازدید : 71

لرستان جلسه دفاعیه مدرسه معصومیه س خرم آباد
معاون پژوهش مدرسه معصومیه س خرم آباد از برگزاری جلسه دفاعیه در این مدرسه خبر داد .

جلسه دفاعیه دو نفر از طلاب مدرسه معصومیه س خرم آباد روز شنبه مورخ 97/7/28 در این مدرسه برگزار گردید . در این جلسه که جناب آقای محمد باقر نظری به عنوان داور و سرکار خانم پروین حبیبی به عنوان استاد راهنما حضور داشتند ، خانم سیده سمانه موسوی از تحقیق پایانی خود با موضوع " ویژگی های استکبار با توجه به مصادیق ذکر شده در قرآن " و  خانم فاطمه سپهوند با موضوع " نقش امام حسین (ع) در هدایت گمراهان از مدینه تا کربلا " دفاع کردند .