سمنان جلسه دفاع در موسسه آموزش عالی عصمتیه

شناسه خبر : 125252

1401/04/30

تعداد بازدید : 11

سمنان جلسه دفاع در موسسه آموزش عالی عصمتیه
در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ در سالن موسسه آموزش عالی حوزوی عصمتیه سمنان جلسه کرسی آزاد اندیشی با موضوع "بررسی شبهات حدیث غدیر " با حضور طلاب برگزار گردید.

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ در سالن موسسه آموزش عالی حوزوی عصمتیه سمنان جلسه کرسی آزاد اندیشی با موضوع "بررسی شبهات حدیث غدیر " با حضور طلاب برگزار گردید.
جلسه با صحبت های مقدماتی پیرامون شبهات توسط دبیر جلسه سرکار خانم مهدوی نژاد آغاز گردید .در ادامه
سرکار خانم محسنی به عنوان ارائه دهنده ،مباحث مطرح شده در پایان نامه خود راپیرامون شبهات حدیث غدیر_ مَن کُنتُ مَولاه فَهذا عَلیُّ مَولاه_ تبیین نمودند .
دراثنای جلسه پرسش هایی پیرامون محتوای ارائه شده از جانب طلاب مطرح شد که کارشناسان حاضر در جلسه به آن پاسخ دادند.

اخبار مرتبط