نقش محبت به خدا در مهمترین هنجارهای اخلاق اجتماعی

شناسه محتوا : 29018

1397/12/04

تعداد بازدید : 99

چكيده پژوهش حاضر با عنوان «نقش محبت به خدا در مهم‌ترين هنجارهاي اخلاق اجتماعي» به دنبال اين است كه محبت خدا، چه تأثيري در اخلاق اجتماعي انسان‌ها دارد. تعريف اصطلاحي محبت به خدا عبارتند از اين است كه، حب ارتباطي است بين محب و محبوب؛ يعني رابطه دو سويه بين خداوند و انسان مي‌باشد كه اين محبت باعث مي‌شود كه انسان خودش را همانند و شبيه محبوبش يعني خداوند جلّ جلاله قرار دهد و همانند او رفتار كند. اخلاق اجتماعي، عبارتند از فضايل و رذايل ناظر به رابطه فرد با ساير انسان‌ها مي‌باشد. در اين پايان‌نامه به مهم‌ترين هنجارهاي اخلاق اجتماعي عبارتند از احترام به انسان‌ها، صداقت و همدلي كه در اثر پرورش محبت خدا، مي‌توان به آن خصوصيات اخلاقي آراسته شد، مي‌پردازد..انسان‌ها در اثر داشتن محبت به خدا، خداگونه مي‌شوند و سعي مي‌كنند صفات و ويژگي‌هاي خدا را در خود بوجود آورند. همانند محبوبشان بندگان را اكرام ‌كنند و نسبت به آن‌ها مهربان باشند و از خصوصياتي كه باعث از بين رفتن حرمت انساني مي‌شوند دوري كنند. انسان در اثر محبت خدا، راستي و صداقت را با تقويت ايمان به خدا، قيامت و تأمّل و تفكّر در آثار صداقت، و رفع موانع آن، در زندگي خود مي‌تواند جاري و ساري ‌سازد و هم‌چنين محبت خدا باعث مي‌شود كه با تقويت عوامل حس همدلي كه عبارتند از والدين همدل، رسانه‌ها، ايمان به خدا و تهذيب نفس و آراسته شدن به فضايل اخلاقي و رفع موانع آن، حس همدلي را در خود به وجود آورد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : اخلاق و تربيت اسلامي
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه - سطح سه