کلیه تصاویر

دیدار نماینده مجلس افغانستان با معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران (۷)
نشست آیت الله حسینی بوشهری با معاونت پژوهش (۱۴)
نمایشگاه سروش پژوهش 94 (۷)
تصاویر نشست خبری هفته پژوهش94 (۳)
امتیازات مدارس تهران در پنجمین دوره حلی (۱۷)
مراسم تودیع و معارفه (۲۰)
نخستین هم اندیشی شوراهای علمی-پژوهشی (۶۵)
پوستر های فراخوان بانوی کرامت (۹)
پوستر های فراخوان حلی (۱۴)
پوستر های فراخوان رشد (۵)