کلیه تصاویر

اینفو گرافی شبکه یک پارچه (۷)
جلسه پژوهش با استاد دانشگاه وین 12.96 (۶)
جشنواره علامه حلی 10.96 (۲۰)
پیشن نشست همایش دانش‌موضوعی آموزش ابتدایی قرآنی پژوهش 11.96 (۵)
افتتاح مرکز پژوهش‌های اسلامی نورالزهرا(س) 12.96 (۱۴)
افتتاح پژوهشگاه علوم اسلامی مرکز بهار 97 (۱۸)
ابقای آقای حصاری معاون پژوهش بهار 97 (۸)
دیدار نماینده مجلس افغانستان با معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران (۷)
نشست آیت الله حسینی بوشهری با معاونت پژوهش (۱۴)
نمایشگاه سروش پژوهش 94 (۷)