کتابخانه جامع طب ۱

شناسه نوشته : 9806

1393/01/23

تعداد بازدید : 4042

کتابخانه جامع طب ۱
سنتی - اسلامی
کتابخانه جامع طب ۱
 
 


متن کامل ۹۳۵ عنوان کتاب و رساله طبي در ۱۲۴۳ جزء به زبان: فارسي، عربي، اردو و انگليسي، شامل موضوعاتي مانند:طبّ قرآني، طبّ روايي؛ احکام پزشکي؛ اخلاق پزشکي؛ بهداشت؛ مباني؛ طب؛ مفردات دارويي؛ بيماري ها؛ داروسازي و ...
موضوع:
طب و پزشكی
سیستم عامل:
ویندوز

 محتوا:
• متن کامل ۹۳۵ عنوان کتاب و رساله طبي در ۱۲۴۳ جزء به زبان: فارسي، عربي، اردو و انگليسي، شامل موضوعاتي مانند:
– طبّ قرآني
– طبّ روايي
– احکام پزشکي
– اخلاق پزشکي
– بهداشت
– مباني
– طب
– مفردات دارويي
– بيماري ها
– داروسازي و صنعت
– تاريخ پزشکي
• دسته بندي کتاب هاي طبّي در محورهاي:
– مرجع
– عمومي
– اسلامي
– فارسي
– عربي
– اردو
– انگليسي
– احکام و اخلاق پزشکي
– تاريخ پزشکي
– اصطلاحات و الفاظ
– تصويري
• اتصال واژگان متون به لغت نامه هاي برنامه و به بيش از ۱۲۰۰۰۰ اصطلاح و لفظ طبّي
• متن کامل قرآن کريم با ترجمه فارسي