گزارش هسته های پژوهشی

شناسه نوشته : 9276

1392/11/03

تعداد بازدید : 3405

گزارش هسته های پژوهشی
تا کنون 334 هسته پژوهشی  تشکیل وتصویب شده ، و 334 مورد  افتتاح گردیده است .

اعضای هسته ها با ارسال  سه طرح  توان افزایی ، مهارت افزایی و حمایت از هسته ها زمینه فعالیت  تحقیقی و پژوهشی آنان فراهم گردیده که تا این تاریخ 157 موضوع به آنان جهت تحقیق و پژوهش واگذار شده، 137 طرح نامه تصویب شده،  و محصول فعالیت هایشان 64 اثر تالیف و پذیرفته شده  که 24 اثر در قالب مقاله و 40 اثر در قالب کتاب ارائه شده و آماده ارسال به شورای نشر جهت اخذ مجوز چاپ و انتشار می باشند

جهت دریافت آمار هسته های پژوهشی در سال 93 کلیک نمایید

تاکنون 235 هسته پژوهشی تصویب،208 مورد افتتاح  و 35 مورد آماده افتتاح می باشد. اعضای هسته ها درقالب سه طرح توان افزایی، مهارت افزایی وحمایت از هسته ها فعالیت می کنند، که تاکنون 145موضوع واگذار شده؛ 130 طرح دریافت شده؛82 طرح نامه اصلاح ومصوب شده كه از بین آنها 69 اثر دریافت و ارزیابی شدهاست، 57 اثر جهت اصلاح محتوایی و 12 اثر جهت اصلاح ساختاری ارسال گردید. تا تاريخ 16/9/92، 15 اثر در قالب 7 مقاله و 8 كتاب بعد از اصلاح ساختاري و محتوايي در اين اداره بررسي و پذيرفته شده و آماده ارسال به شوراي نشر جهت اخذ مجوز چاپ مي­باشند.