اولین نشست توجیهی مدیران و اعضای تشکل های پژوهشی استان مازندران

شناسه نوشته : 14940

1394/03/05

تعداد بازدید : 1770

اعضای سفر: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حصاری، آقایان حاجی پور و هراتیان تاریخ سفر: 20 تا 22/2/94
سین برنامه های استان مازندران
 
1- ساعت 8 صبح -قرآن
3-ساعت 9 الی 9:40 در خدمت معاونت محترم پژوهش مرکز
5- ساعت 10 الی 11 سیر مطالعاتی توسط جناب آقای هراتیان
6- ساعت 11 الی 12:30 آشنایی با پژوهش گروهی و مشارکتی توسط جناب آقای حاجی پور
7-ساعت 15 نشست با شورای علمی استان در خصوص بررسی همایش ملی و مجله تخصصی
 
 بازديدها و دیدارها:
 
1
بازديد از مدرسه علمیه الزهراء(س) ساری
صبح یکشنبه 20/2/94 ساعت 30/8 الی 10
استماع نظرات و پاسخ به سوالات مسئولین مدرسه و اعضای  تشکل­های پژوهشی
 
2
بازدید از مدرسه عصمتیه بابل ( سطح سه)
صبح یکشنبه 20/2/94 ساعت 11 الی 30/12
3
بازدید از مدرسه صدیقه طاهره (س) نوشهر
عصر یکشنبه 20/2/94 ساعت 3 الی 5
4
بازدید از مدرسه الزهراء(س) بابل ( سطح دو)
صبح دوشنبه 21/2/94
 
     جلسات و هم انديشي­ها با موضوع :
     جلسه با مدیر ،معاون پژوهش، همکار پژوهش وکتابدار مدرسه الزهراء(س) ساری
 * گزارش:
 - برگزاری دو همایش باموضوع عفاف و وحدت حوزه و دانشگاه توسط هسته های پژوهشی؛
 - برگزاری نشست فقهی و حقوقی همراه با فراخوان مقالات ؛
 - تهیه مجلات تخصصی برای اعضای تشکل ها ؛
 -دسته بندی احکام فقهی مراجع عظام دریک تلاش گروهی و عرضه در قالب کتاب.
    *مطالبات:
  -انگیزه بخشی در اعضای هسته های پژوهشی؛
 - درخواست سیر مطالعاتی برای هسته ها؛
 -زمینه سازی حهت بهره مندی ازمنابع کتابخانه های تخصصی و مراکز پژوهشی؛
 - درخواست تاسیس پژوهشکده؛
 -درخواست راه اندازی فصلنامه پژوهشی؛
    -فقدان اساتید مجرب پژوهشی جهت رشته تخصصی کلام .
 
     جلسه با معاون پژوهش و همکار معاون پژوهشمدرسه عصمتیه بابل
  - اختصاص  تمام وقت طلاب به فعالیت های آموزشی
  -درخواست تاسیس پژوهشکده جهت ارتقای انگیزه پژوهشی طلاب
 
     جلسه با مدیر ، معاون پژوهش و مدیر و دبیر هسته های پژوهشی مدرسه صدیقه طاهره (س) نوشهر:
 
     *گزارش:
   پایین آمدن انگیزه طلاب جهت فعالیت های آموزشی و پژوهشی
     *مطالبات:
  -درخواست  اختصاص زمانی خاص برای پژوهش؛
  -        در خواست برنامه ریزی جهت بهره مندی از خروجی های کاربردی و موثر در حل مشکلات خانوادگی طلاب ؛
  تقاضای استمهال جهت فعالیت های گذشته هسته ه

نوشته های مرتبط