فارس-لار-برگزاری نشست "لزوم تبیین وظایف طلاب در ماه مبارک رمضان"باحضور استاد ومبلغ مدرسه؛خانم قنادی

شناسه خبر : 106511

1400/02/13

تعداد بازدید : 2

فارس-لار-برگزاری نشست

برگزاری نشست "لزوم تبیین وظایف طلاب در ماه مبارک رمضان"باحضور استاد ومبلغ مدرسه؛خانم قنادی
سخنران نشست بیان کرد:
دنیا،دنیای تبیین واستدلال دین مبین اسلام است وجنگ در عرصه رسانه .
واز دیر باز کار تبلیغی بوده که امام علی (علیه السلام) وجعفر طیارنسبت به این کار شریف اقدام میکردندوفرامین الهی را به مردم می رساندند.ماه رمضان، بستری است که بایدبا استفاده از لیالی قدر به تبیین وتبلیغ دین اسلام بپردازیم. برای رسیدن به اهداف( تبلیغ دین اسلام)  ۵ رکن اساسی لازم است
:۱- مبلغ ۲- مخاطب ۳-شیوه تبلیغ  ۴- ابزار تبلیغ ۵- محتوای تبلیغ
یک روحانی باید باکمک کتاب صحیفه نوربا تحقق این ۵رکن خود را مهیا کند برای رساندن اهداف خود.
علماوارث انبیا هستند باید به روحانیت القا شود تا برای شوونات جامعه اقدام نمایند.