مازندران- شركت در کارگاه طرح نامه نویسی - مرکز تخصصی زینب کبری(س) تنکابن

شناسه خبر : 106398

1400/02/11

تعداد بازدید : 7

مازندران- شركت در کارگاه طرح نامه نویسی - مرکز تخصصی زینب کبری(س) تنکابن
به همت معاونت پژوهش استان مازندران و معاونین پژوهش مدارس سطح3 استان، دومین جلسه کارگاهی طرح نامه نویسی با حضور دکتر ابراهیمی در بستر سامانه سیما به صورت مجازی با حضور فعال طلاب برگزار گردید.

استاد ابراهیمی در چگونگی نوشتن بیان مسئله بیان داشتند: بیان مسئله در دوبخش جا دارد ابتدا بیان معلومات برای ورود به بحث است یعنی از واضح ترین کلمات و کلید واژه های عنوان شروع کنید و در موردش توضیح دهید همان چیزی که ما و همگان میدانیم لازم نیست از کتاب های لغوی و اصطلاحی بنویسید. سپس مجهولات را بیان کنید یعنی پرسش های محقق درباره ابعاد ناشناخته موضوع که درصدد کشف و تبیین و اثبات آن هاست که به سوال اصلی و سوالات فرعی اشاره می کنید. در این مرحله لازم نیست منبع ذکر شود.

ایشان ادامه داد: ضرورت تحقیق بحث از چرایی موضوع است بیان دلیل پرداختن محقق به مسئله تحقیق، انگیزه محقق از رویکرد به مسئله تحقیق، علت انتخاب موضوع، آثار و فوائد علمی یا عملی تحقیق اگر موضوع شما آثار و فواید نداشته باشد کارگروه موضوع شما را رد می کند.

وی افزود: در ضرورت تحقیق 4 الی 5 مورد از آثار و فواید را بنویسید تا چرایی کار شما معلوم می شود. در تفاوت ضرورت واهمیت همین بس که هردو چرایی را بیان می کند در ضرورت دلیل و در اهمیت آثار موضوع مورد تحقیق را بیاورید.

ایشان در پایان برای نوشتن پیشینه خاطر نشان کردند: پیشینه تکمله ضرورت است سرگذشت مسئله برای دریافت مجوز ورود به تحقیق. پیشینه دو گونه است: پیشینه پیدایی موضوع که بیان تاریخچه و سرگذشت تکوینی موضوع است و پیشینه پژوهشی مسئله شناسایی و تحلیل پژوهش های انجام شده درباره مسئله است. در  طرح نامه پایان نامه ها پیشینه پژوهشی مسئله نوشته می شود.