سمنان سخنراني علمي معاون پژوهش حوزه علمیه فاطمیه دامغان پيرامون برخي آيات علمي قرآن

شناسه خبر : 106360

1400/02/09

تعداد بازدید : 3

در راستاي طرح ارتقاي علمي طلاب؛ برخي اساتيد و كارشناسان مدرسه فاطميه دامغان در طول ماه مبارك رمضان، به ارائه مطالبي پيرامون مسائل علمي قرآن با توجه به تفاسيرمختلف قرآن كريم به بيان سخنراني و بيان مطالب علمي پرداختند.


در راستاي طرح ارتقاي علمي طلاب؛ برخي اساتيد و كارشناسان مدرسه فاطميه دامغان در طول ماه مبارك رمضان، به ارائه مطالبي پيرامون مسائل علمي قرآن با توجه به تفاسيرمختلف قرآن كريم به بيان سخنراني و بيان مطالب علمي پرداختند.
به همين منظور سركار خانم خواجه زاده در تاريخ 07/02/1400مصادف با چهاردهم ماه مبارك رمضان؛ به ارائه مطالب علمي آياتي چند از قرآن كريم پيرامون "نجوم در قرآن" پرداختند.
 

اخبار مرتبط