مازندران- جلسه 130 شورای علمی- پژوهشی مدیریت استان

شناسه خبر : 106340

1400/02/09

تعداد بازدید : 4

مازندران- جلسه 130  شورای علمی- پژوهشی مدیریت استان
جلسه 130 شورای علمی- پژوهشی مدیریت استان مازندران در خصوص عضویت و مدیریت طلاب و اساتید در انجام کار گروهی پژوهشی و بررسی میزان انگیزه و رغبت طلاب به این امر 1399/12/23 در اتاق جلسات مدرسه علمیه الزهراس بابل برگزار گردید.
در اين جلسه پس از تلاوت آياتي از  قرآن، سرکار خانم صالحی بیان داشتند: سیر مطالعاتی در تشکل های پژوهشی براساس گرایش های مختلف انجام می شود، بخاطر کمبود منابع سیر مطالعاتی مستمر شکل نگرفت هر مدرسه ای با توجه به امکانات خود سیری از مطالعات را در نظر گرفته است. نتیجه سیر مطالعاتی هم چشم گیر نبوده است . ایجاد انگیزه پژوهشی در این راستا ضروری می باشد. جهت حمایت از مقالات برای مثمر ثمر بودن سیرهای مطالعاتی  باید تدبیری اتخاذ شود. نیاز به استاد مجرب برای سیر مطالعاتی است که نبود استاد موجب وقفه می شود. کارگروهی برای طلاب در مدارس روند ضعیفی دارد. مسئله مهم نبود منابع مطالعاتی یا تامین آن است