اردبیل طراحی بروشور

اردبیل طراحی بروشور با عنوان«اصول تغذیه سالم در ایام ماه مبارک رمضان از دیدگاه طب سنتی» در مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص)

شناسه خبر : 106223

1400/02/06

تعداد بازدید : 3

اردبیل طراحی بروشور با عنوان«اصول تغذیه سالم در ایام ماه مبارک رمضان از دیدگاه طب سنتی» در مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص)
حکیمه نوری معاونت پژوهش مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص) از تهیه بروشور با عنوان«اصول تغذیه سالم در ایام ماه مبارک رمضان از دیدگاه طب سنتی» توسط اعضای انجمن کوثر خبر داد.