برگزاری کارگاه مهارت افزائی

گلستان برگزاری پنجمین کارگاه مهارت افزائی با عنوان کارگاه طرحنامه نویسی

شناسه خبر : 105897

1400/01/26

تعداد بازدید : 11

پنجمین کارگاه طرحنامه نویسی در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان پنجمین کارگاه از سلسله کارگاههای طرحنامه نویسی -آقای دکتر سرگزی- به صورت حضوری در تاریخ 21/1/1400 برگزار گردید.

در این کارگاه آقای دکتر سرگزی به بیان نکاتی در باب شیوه نگارش پرداخته و گفت: شیوه نگارش باید جذاب باشد و قواعد نگارشی باید رعایت شود. مطالب باید سند داشته باشد و باید علمی باشد. زیبا نوشتن بیشترین تأثیر را بر تصمیم خواننده می گذارد.

در پایان ایشان به نقد و بررسی موضوعات و تبیین موضوع طلاب پرداخت.


 

اخبار مرتبط