قزوين - موسسه آموزش عالي حوزوي كوثر-ميزگرد شبهات وهابیت در مورد حجيت امام

شناسه خبر : 104833

1399/12/17

تعداد بازدید : 23

ميز گرد علمي با عنوان " بررسي شبهات وهابيت در مورد حجيت امام " توسط انجمن كلام در موسسه آموزش عالي حوزوي كوثر برگزار شد.