نوشته ها - ضرورت سیر مطالعاتی پژوهشی

 • ضرورت سیر مطالعاتی پژوهشی

  ضرورت سیر مطالعاتی پژوهشی

  1392/07/01
  «سیر مطالعاتی پژوهشی» در حقیقت معرفی منابع در حوزه های مختلف علوم دینی است که دارای آغاز، انجام و ترتیب هستند. همان گونه که از عنوان این مفهوم مشخص است، سیر مطالعاتی، مسیر خواندن و در نهایت پژوهش را مشخص می‌کند.
  سیر مطالعاتی ممکن است براساس کتاب یا مقاله ارایه شود اما به طور معمول، سیر مطالعاتی براساس کتاب طراحی می‌گردد.
  سیر مطالعاتی به مخاطب آن کمک می‌کند با صرف کمترین هزینه زمانی و مالی، بیشترین حجم دانش را بیاموزد. به بیان دیگر، تجربه و هزینه‌کرد یک سازمان یا یک گروه، به کمک او می‌آید تا بهترین مسیر مطالعه را انتخاب کند.