امکان سنجی وقف پول مبتنی بر فقه شیعه

شناسه مقاله : 16453

تعداد بازدید : 1200

  • : ولي الله ملكوتي فر